Trä och skog

Skogsbranschen utgör grunden för den finländska bioekonomin. Den starka skogsbranschens samarbete med andra branscher gör Finland till en verklig föregångare inom bioekonom. Vi har redan nu tillsammans utvecklat kompetens, teknologi och lösningar som inte finns på annat håll. Biomassor som härstammar från skogen utnyttjas förutom i träprodukter och papper bl.a. i tygfibrer, läkemedel, kemikalier, funktionella livsmedel, plaster, kosmetika, smarta förpackningar och bioolja.

Finlands skogar sköts och används på ett hållbart sätt. Av vår landareal är 80 procent skog, som sköts så att träden växer betydligt mer än de för närvarande utnyttjas. Skogsindustrin utnyttjar förnybara naturresurser och beaktar i sin verksamhet ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.