Kemi

Kemin möjliggör bioekonomi. Vi behöver kemikunskap för att kunna utnyttja biomassor hållbart och intelligent. Kemibolag är med i hela kretsloppet för biomassorna ända från tillverkning av de gödsel som används vid odling av biomassa till förädling av bioavfall. Också rent vatten ingår i bioekonomin och Finland är världsledande inom vattenkemi.

Användningen av biobaserade råvaror ökar. Cirka en tredjedel av kemibranschens företag i Finland använder redan nu biobaserade råvaror. Användningen av bioråvaror och bioteknologi ökar ständigt till följd av nya teknologier och samarbete. En del av produkterna, såsom talloljebaserade kemikalier, CMC, xylitol, förnybar diesel och bioetanol tillverkas nästan helt av förnybara råvaror. I vissa produkter, såsom målarfärger, lim, kosmetika och gummiprodukter är en del av råvaror växtbaserade. I Finland finns det även högklassig produktion av industriella enzymer samt forskning kring dessa.

Bekanta dig med exemplen på biobaserad kemi via artiklarna här nedan.

Nyheter, Kemi

Artiklar, Kemi

Bioavfallets nya liv – resursvänligt tyg av halm

KemiCase

Den världsomfattande växande oron över klimatförändringen och hur resurserna skall räcka till, har vänt blickarna…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning av olika…

Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen

KemiCase

Progres® är en omvälvande foderuppfinning, med vilken foderantibiotika kan ersättas och den befrämjar hållbar husdjursproduktion…

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Finland utvecklarCase

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del av bio-…

ProtectPipe mikrober äter organiskt avfall – målet är ett rent Östersjön

KemiCase

ProtectPipe är ett finländskt mikrobioteknologiföretag, och företagets innovativa mikroblösning tar bort organiskt avfall från vattenavloppssystem…

Forskningsprojekt: Algproduktion från avfallsströmmar för en fossilfri framtid

Finland utvecklarCase

Alger anses vara tredje generationens biobränsle, samtidigt som en mängd olika högvärdiga produkter kan framställas…

Inhemska biomassor till nytta med en öppen webbtjänst

Finland utvecklarCase

Data om de inhemska biomassorna har samlats i den nya Biomassa-atlas-webbtjänsten. Målsättningen med tjänsten är…

Ovidja Krafts biometanisering omvälver bioenergins effektivitet och lagring

EnergiCase

Med den nya metoden producerar mikrober som isolerats från torvmarken metan av väte, koldioxid, bio-…

Inga resultat.