Kemi

Kemin möjliggör bioekonomi. Vi behöver kemikunskap för att kunna utnyttja biomassor hållbart och intelligent. Kemibolag är med i hela kretsloppet för biomassorna ända från tillverkning av de gödsel som används vid odling av biomassa till förädling av bioavfall. Också rent vatten ingår i bioekonomin och Finland är världsledande inom vattenkemi.

Användningen av biobaserade råvaror ökar. Cirka en tredjedel av kemibranschens företag i Finland använder redan nu biobaserade råvaror. Användningen av bioråvaror och bioteknologi ökar ständigt till följd av nya teknologier och samarbete. En del av produkterna, såsom talloljebaserade kemikalier, CMC, xylitol, förnybar diesel och bioetanol tillverkas nästan helt av förnybara råvaror. I vissa produkter, såsom målarfärger, lim, kosmetika och gummiprodukter är en del av råvaror växtbaserade. I Finland finns det även högklassig produktion av industriella enzymer samt forskning kring dessa.

Bekanta dig med exemplen på biobaserad kemi via artiklarna här nedan.

Nyheter, Kemi

Artiklar, Kemi

Med en digital utvecklingsplattform skapas biosyntetiska material på naturligt väg 10 gånger snabbare

KemiCase

Målet med utvecklingen av biosyntetiska material är att ersätta fossila, kolbaserade råvaror…

Tyger från skogen, färger från åkern – Marimekko söker miljövänliga alternativ för sin tillverkning

KemiCase

Marimekko söker till sin produktion material, som belastar miljön så lite som mö…

I frontlinjen för textilrevolutionen – biomaterialbranschens startup presenterar en ny ännu mera hållbar textilfiber

KemiCase

Textilfibrernas fält som utvecklas med fart har fått en ny medspelare. Aalto-universitetets spin-off…

Klädrester ger nya kläder: med kemi cirkulerar plaggen

KemiCase

Hur vore det om dina söndriga jeans och nedklottrade gamla t-skjortor kunde nedbrytas till…

Bioavfallets nya liv – resursvänligt tyg av halm

KemiCase

Den världsomfattande växande oron över klimatförändringen och hur resurserna skall rä…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning…

Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen

KemiCase
Forest landscape and pine resin.

Progres® är en omvälvande foderuppfinning, med vilken foderantibiotika kan ersättas och den befrä…

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Finland utvecklarCase

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del…

Inga resultat.