Kemi

Kuva: VTT

Kemin möjliggör bioekonomi. Vi behöver kemikunskap för att kunna utnyttja biomassor hållbart och intelligent. Kemibolag är med i hela kretsloppet för biomassorna ända från tillverkning av de gödsel som används vid odling av biomassa till förädling av bioavfall. Också rent vatten ingår i bioekonomin och Finland är världsledande inom vattenkemi.

Användningen av biobaserade råvaror ökar. Cirka en tredjedel av kemibranschens företag i Finland använder redan nu biobaserade råvaror. Användningen av bioråvaror och bioteknologi ökar ständigt till följd av nya teknologier och samarbete. En del av produkterna, såsom talloljebaserade kemikalier, CMC, xylitol, förnybar diesel och bioetanol tillverkas nästan helt av förnybara råvaror. I vissa produkter, såsom målarfärger, lim, kosmetika och gummiprodukter är en del av råvaror växtbaserade. I Finland finns det även högklassig produktion av industriella enzymer samt forskning kring dessa.

Bekanta dig med exemplen på biobaserad kemi via artiklarna här nedan.