Naturens tjänster

Naturens tjänster upprätthåller vårt samhälle: naturen t.ex. reglerar klimatet, binder kol, jämnar ut översvämningar, bildar grundvatten och är också en viktig källa till välbefinnande och rekreation. Naturen behöver mångformighet för att fungera produktivt. Ekosystemtjänsterna, dvs. säkerställandet av funktionerna och strukturerna i ekosystemen är en förutsättning för en hållbar bioekonomi.

Naturens tjänster ger möjlighet till affärsverksamhet av många slag. Företagande som baserar sig på utnyttjandet av dem kan t.ex. förekomma inom sektorerna välbefinnande, hälsa, kultur eller turism. Att utveckla hållbara lösningar och omvandla dem till affärsverksamhet är en central del av bioekonomin. Sådana lösningar kan också i vidare bemärkelse hänföra sig till identifiering och tryggande av ekosystemtjänsterna. Ny affärsverksamhet med hjälp av naturens tjänster kan skapas t.ex. inom byggverksamhet och distribuerad energiproduktion samt inom vatten- och landskapsvård (t.ex. utnyttjande av vattenkretsloppet, mikroklimat och växtlighet som en del av ett hållbart byggande och en hållbar samhällsplanering).

Bekanta dig med naturens tjänster med hjälp av nedanstående artiklar.

Nyheter, Naturens tjänster

Artiklar, Naturens tjänster

I MinSkog.fi hittar du all information om skogen och naturen

Trä och skogCase

Webbplatsen MinSkog.fi är en unik kanal genom vilken skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer kan utnyttja skogsdata…

Kiteen Mato ja Multa tar tillvara näring från vass och från rörflen på torvåkrar

Naturens tjänsterCase

Kiteen Mato ja Multa i Kides tillverkar av slåtteravfall från sjö- eller havsvass samt av…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning av olika…

Inkvarteringskoncept som möter naturturismens inriktning på ekologi och upplevelser 

ByggandeCase

I Vuolas-inkvarteringen förverkligas de bästa sidorna av stugliv, hotellövernattning och naturvistelse. Med de av Celt…

Sammandrag av skärgårds- och insjöturismens bästa turistprodukter

Finland utvecklarCase

Skärgårdsdelegationen sammanställde 80 exempel på produkter och bra verksamhetsmodeller för skärgårds- kust- och insjöturism. Arbetet…

Oivallusvaaras tjänster erbjuder hälsa och välmående från naturen

Naturens tjänsterCase

I naturen blir din andning jämnare och du börjar koppla av redan efter två minuters…

Jordens inneboende kraft – från avfall till gröna rum

Naturens tjänsterCase

Med jordförbättringskomposternas hjälp kan man dra nytta av avfall som samhället producerar och minska behovet…

Finland har världens största certifierade skogsområde för ekologisk insamling

Trä och skogCase

Ekologisk insamling skapar nya möjligheter för landsbygdsnäringarna och för utvecklandet av bioekonomin i Finland. Det…

Inga resultat.