Tagg: infopaket @sv

Åtgärdspaket ska ta fram nya lösningar för att stärka skogarnas tillväxt och kolsänkorna

Trä och skogNyheter

I överensstämmelse med regeringsprogrammet bereder jord- och skogsbruksministeriet ett åtgärdspaket för att…

Riktlinjer för hanteringen av riskerna för torka i Finland

Nyheter

Hanteringen av riskerna för torka i Finland utvecklas på ett övergripande sätt fö…

Finland och provinsen Nova Scotia i Kanada intensifierar samarbetet inom skogssektorn

Trä och skogNyheter

Fredagen den 26 april 2024 i Helsingfors undertecknade Finland och provinsen Nova Scotia en handlingsplan…

Sexton EU-medlemsstater under ledning av Finland: En hållbar bioekonomi bör stå i centrum för nästa kommissions arbetsprogram

Redaktörens valNyheter

For Forest -gruppen har gett ett gemensamt uttalande där det konstateras att bioekonomin bö…

Finland och Mexiko fortsätter sitt samarbete inom skogssektorn

Trä och skogNyheter

Den 25 april 2024 undertecknade jord- och skogsbruksminister Sari Essayah ett nytt samförståndsavtal om samarbete&…

Statens stöder privata skogsägares skogsvård och skogsförbättring med 38,4 miljoner euro 2024

Trä och skogNyheter

Vid sitt sammanträde den 25 april förordade statsrådets finansutskott en bevillningsfullmakt och anslag…

Utöver anpassningsåtgärder tryggades försörjningsberedskapen och skapades förutsättningar för tillväxt i regeringens ramförhandlingar

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i de sparåtgärder som regeringen fastställt i ramfö…

Naturresursinstitutets uppdaterade scenarioanalys av klimatplanen för markanvändningssektorn är färdig

Trä och skogNyheter

Genom att fullt ut genomföra klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU) uppnås må…

Stödnivåerna och stödvillkoren för Metka har fastställts

Trä och skogNyheter

Statsrådet har den 16 november 2023 utfärdat en förordning om ikraftträdande av lagen…

Stöd för beskogning av impedimentmark upphör – regeringens proposition som gäller övergångsperioden sänds på remiss

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag…

Ministrarna diskuterade jord- och skogsbrukets roll i den gröna omställningen

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Sverige den 11–13 juni för ett informellt ministermöte.…

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft i slutet av juni

Trä och skogNyheter

EU:s förordning om avskogningsfria produkter  har publicerats den 9 juni 2023. Syftet med förordningen ä…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

Finland utvecklarNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet fö…

Grön omställning förutsätter uppdatering av kompetensen – ny utlysning av finansiering för markanvändningssektorn i april

Finland utvecklarNyheter

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med…

Utredning: EU:s politiska åtgärder bidrar till att öka kostnaderna för och behovet av arbetskraft inom skogsavverkning

Trä och skogNyheter

De policyer som gäller skogar och som för närvarande utarbetas i EU…

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av april

Trä och skogNyheter

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft den 1 april 2023. Genom&…