Tagg: infopaket @sv

Naturresursinstitutets uppdaterade scenarioanalys av klimatplanen för markanvändningssektorn är färdig

Trä och skogNyheter

Genom att fullt ut genomföra klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU) uppnås må…

Stödnivåerna och stödvillkoren för Metka har fastställts

Trä och skogNyheter

Statsrådet har den 16 november 2023 utfärdat en förordning om ikraftträdande av lagen…

Stöd för beskogning av impedimentmark upphör – regeringens proposition som gäller övergångsperioden sänds på remiss

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag…

Ministrarna diskuterade jord- och skogsbrukets roll i den gröna omställningen

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Sverige den 11–13 juni för ett informellt ministermöte.…

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft i slutet av juni

Trä och skogNyheter

EU:s förordning om avskogningsfria produkter  har publicerats den 9 juni 2023. Syftet med förordningen ä…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

Finland utvecklarNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet fö…

Grön omställning förutsätter uppdatering av kompetensen – ny utlysning av finansiering för markanvändningssektorn i april

Finland utvecklarNyheter

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med…

Utredning: EU:s politiska åtgärder bidrar till att öka kostnaderna för och behovet av arbetskraft inom skogsavverkning

Trä och skogNyheter

De policyer som gäller skogar och som för närvarande utarbetas i EU…

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av april

Trä och skogNyheter

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft den 1 april 2023. Genom&…

Rundabordsforum för skogsbranschen söker lösningar för att stärka kolsänkorna

Trä och skogNyheter

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen har sammankallat ett…

Arbetsgrupp ska utreda kompletterande metoder för att stärka nettokolsänkorna inom markanvändningssektorn

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att bereda mö…

Virkesmarknadsarbetsgruppens gemensamma mål är välvuxna och friska skogar

Trä och skogNyheter

Aktörerna inom skogsbranschen anser det vara viktigt att första gallring av skog genomfö…

En ny vetenskapspanel för skogsbioekonomi stärker kunskapsunderlaget om hållbara skogliga värdekedjor

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en vetenskapspanel som ska underbygga…

Preliminär överenskommelse om EU:s förordning om avskogning godkänd – går nu vidare till officiellt godkännande

Trä och skogNyheter

De ställföreträdande ständiga representanterna för EU-medlemsländerna godkände vid…

Naturresursinstitutets utredning om markanvändningssektorns nettosänkor har blivit klar

Trä och skogNyheter

De mest betydande orsakerna till att skogarnas effekt som nettokolsänka har minskat är en…

Nationella skogsrådet godkände den nya nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Nationella skogsrådet godkände den 14 december 2022 en ny nationell skogsstrategi, som sträcker sig…