Tagg: tutkimus @sv

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett projekt för skogspartnerskap

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett europeiskt projekt för skogspartnerskap i syfte…

Sammanlagt fem miljoner euro till nya forsknings- och innovationsprojekt inom helheten Fånga kolet

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar fem nya forsknings- och innovationsprojekt inom helheten Fånga kolet, som ä…

Beslut om finansiering av de första projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet: 10 projekt får sammanlagt 10,7 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de ansökningar om finansiering som kommit in…

Genom avtalssamarbete mellan staten och städerna påskyndas koldioxidsnåla, digitala och välfärdsfrämjande innovationer

Nyheter

Staten har ingått avtal med 16 stadsregioner som stärker innovationsverksamheten. Genom avtalen utvecklas ekosystemen…

 FinnCERES – på tröskeln till den nya eran med biomaterial   

Trä och skogCase
Cellulosa material.

Du kan göra mycket av trä, om du frågar FinnCERES-flaggskeppets experter. Växter…

Mörtfiskar är vår underutnyttjade skatt

Nyheter

Finland har en stor potential att fånga mer fisk hållbart. Så kallade mindre…

Ödemarksbruk har enligt undersökningen betydande ekonomiska effekter i Finland

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade torsdagen den 24 maj 2018 ett seminarium under rubriken Ödemarksbruk som…

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Finland utvecklarCase
Kuusen alkioita petrimaljassa.

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer…

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Finland utvecklarCase

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i…

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Finland utvecklarCase
A section sign on blue background. Illustrative picture.

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och…