tutkimus @sv

Mörtfiskar är vår underutnyttjade skatt

Finland har en stor potential att fånga mer fisk hållbart. Så kallade mindre värdefulla fiskar,…

Läs mer... ›

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer…

Läs mer... ›