Artiklar

I frontlinjen för textilrevolutionen – biomaterialbranschens startup presenterar en ny ännu mera hållbar textilfiber

KemiCase

Textilfibrernas fält som utvecklas med fart har fått en ny medspelare. Aalto-universitetets spin-off företag, Nordic…

EU:s jordbruksministrar diskuterar minskning av avskogningen och den svåra situationen på jordbruksmarknaden

Trä och skogNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 21 februari 2022. Ministrarna diskuterar bland…

Nytt arbetsprogram ska leda till mer hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket

Trä och skogNyheter

Ett arbetsprogram för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket ska styra vattenhanteringsåtgärderna i en riktning som…

Den nationella skogsstrategin revideras i år

Trä och skogNyheter

Den nationella skogsstrategin revideras under 2022. Den nya strategin ska styra Finlands skogspolitik och det…

Ny avskogningsförordning och GJP-riktlinje kan komma att begränsa åkerröjning i Finland

Trä och skogNyheter

Den 17 november 2021 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rättsakt med syftet att…

Hållbara bilbatterier av träd

Trä och skogCase
Stora Enso bilbatteri.

Hur vore det om litiumjonbatteriernas (ackumulatorernas)  grafitkol kunde ersättas med något mera hållbart material?  Med…

Skogsbruksministrarna från Finland och fem andra EU-länder gav ett gemensamt uttalande om skogssamarbetet

Trä och skogNyheter

Skogsbruksministrarna från fem skogrika EU-länder, Finland, Sverige, Tyskland, Slovakien och Österrike, samlades den 5 oktober…

Klimatplanen för markanvändningssektorn tas fram tillsammans med intressegrupperna

Trä och skogNyheter

Den tjänstemannaarbetsgrupp som bereder markanvändningssektorns klimatplan hörde vid sitt möte i juni deltagare i de…

De ungas skogsråd berättade för jord- och skogsbruksministern om sina tankar och åsikter om utvecklingen av den nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Evenemanget de ungas skogsråd samlade ihop trettio unga som fick berätta sina åsikter om Finlands…

Stöden enligt den temporära lagen om hållbart skogsbruk (Kemera) till privata skogsägare uppgår i år till sammanlagt 67,8 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Statsrådets finansutskott fastställde den 22 april 2021 ett förslagsanslag för utbetalning av årets Kemera-stöd. Anslaget…

Uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi strax klar

Trä och skogNyheter

Arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin går framåt. Samråden med de svenskspråkiga aktörerna i Nyland, Österbotten,…

De nya projekten i den nationella skogsstrategin bidrar till aktivt skogsägande samt samordning av de olika dimensionerna av hållbarhet

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om finansiering av nya projekt som främjar den nationella…

På byggplatsen för Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi bekämpas grå ekonomi med framförhållning

Trä och skogNyheter

Ledningen för Metsä Group och de centrala fackförbunden sammanträdde i dag den 1 mars under…

Mot ett klimatsäkert Europa – Kommissionen offentliggjorde en ny EU-strategi för anpassning till klimatförändringen

Trä och skogNyheter

Kommissionen antog den 24 februari EU:s nya strategi för anpassning till klimatförändringen som är en…

Mer inhemskt klenvirke för energianvändning – Regeringen ger ett rejält tilläggsanslag för skogsvårdsarbeten

Trä och skogNyheter

Regeringen gav i dag ut en tilläggsbudgetproposition som ökar anslaget för vård av ungskog och…

Beslut om finansiering av de första projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet: 10 projekt får sammanlagt 10,7 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de ansökningar om finansiering som kommit in under…