Artiklar

Naturresursinstitutets uppdaterade scenarioanalys av klimatplanen för markanvändningssektorn är färdig

Trä och skogNyheter

Genom att fullt ut genomföra klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU) uppnås må…

Utvärderingen av Forststyrelsens områdesekologiska planering har färdigställts

Trä och skogNyheter

Forststyrelsen bör utveckla den områdesekologiska planeringen så att den i större utsträ…

Kommissionen har lagt fram ett förslag om skogsövervakning

Nyheter

Den 22 november lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om skogsövervakning.…

Stödnivåerna och stödvillkoren för Metka har fastställts

Trä och skogNyheter

Statsrådet har den 16 november 2023 utfärdat en förordning om ikraftträdande av lagen…

Riktlinjer för naturnära skogsvård samlar metoder för att stärka mångfalden

Trä och skogNyheter

I somras publicerade Europeiska kommissionen riktlinjer för naturnära skogsvård. I jord- och…

Statsrådet fattade ett principbeslut om den nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Vid det allmänna sammanträdet den 19 oktober 2023 fattade statsrådet ett principbeslut om att…

Barents skogsforum i Rovaniemi avslutar Finlands ordförandeskap i Barentsarbetsgruppen för skogssektorn

Trä och skogNyheter

En av frågorna på agendan för Barents skogsforum den 4–5 oktober 2023 var ett övergripande&…

Skogsministrarnas uttalande: För att skogsbruket ska vara hållbart i alla avseenden förutsätts att de lokala förhållandena beaktas

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltog i ministermötet för gruppen For Forest fö…

Arbetet med att iståndsätta försämrade livsmiljöer inom Helmi-programmet håller rask takt också i år

Trä och skogNyheter

Inom Helmi-programmet har värdefulla livsmiljöer runt om i Finland vårdats och istå…

Grunden för framtidens skogar skapas nu – det nya programmet för anläggande av fröplantager 2060 har färdigställts

Trä och skogNyheter

Rapporten från den arbetsgrupp som har berett programmet för anläggande av frö…

Nya arter i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter

Nyheter

Nya arter i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter jord- och skogsbruksministeriet…

Stöd för beskogning av impedimentmark upphör – regeringens proposition som gäller övergångsperioden sänds på remiss

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag…

Ministrarna diskuterade jord- och skogsbrukets roll i den gröna omställningen

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Sverige den 11–13 juni för ett informellt ministermöte.…

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft i slutet av juni

Trä och skogNyheter

EU:s förordning om avskogningsfria produkter  har publicerats den 9 juni 2023. Syftet med förordningen ä…

Skogsbruket, skydd eller klimatnyttor? Vetenskapspanelen för skogsbioekonomi hjälper beslutsfattare att lösa utmaningar

Trä och skogBlog

Även om skogarnas virkesförråd och den årliga tillväxten har varit på en…

EU skärper målet för kolsänkor inom markanvändningssektorn till 2030

Trä och skogNyheter

En uppdatering av LULUCF-förordningen höjer målet för kolsänkor inom markanvä…