Tagg: kiertotalous @sv

Programmet för cirkulär ekonomi ställer upp mål för att begränsa överkonsumtionen av naturresurser

Redaktörens valNyheter

Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om främjande av cirkulär ekonomi. I och med beslutet…

Ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi öppnas 1.3

Redaktörens valNyheter

Arbets- och näringsministeriet beviljar företag understöd för innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi. En miljon euro…

Statsrådets principbeslut om främjande av cirkulär ekonomi bereds – vi ber om utlåtanden om förslaget

Redaktörens valNyheter

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om statsrådets förslag till principbeslut om ett program…

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi föreslår åtgärder för miljö- och ekonomiutmaningar – också för att minska överkonsumtionen

Redaktörens valNyheter

Den arbetsgrupp som utarbetat förslaget till strategiskt program för cirkulär ekonomi lägger fram de mål…

Förordningen om understöd för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt

Redaktörens valNyheter

Statsrådet utfärdade den 30 december 2020 en förordning om understöd till företag för främjande av…

Ett hållbart träbaserat alternativ till engångsbestick

Trä och skogCase
Träbaserade bestick.

Outokumpu företag Akvila Cutlery Oy bidrar till att lösa världens plastproblem med hållbara och återanvändbara…

Närodlade svampar växer i kaffesumpen

MatCase
Helsieni package in the seaside.

Vi kan alla med våra val påverka matens ekologiska fotspår. Närodlade svampar är läckra, näringsrika…

Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen

KemiCase
Forest landscape and pine resin.

Progres® är en omvälvande foderuppfinning, med vilken foderantibiotika kan ersättas och den befrämjar hållbar husdjursproduktion…

IKEA matrester återanvänds till ren Gasum biogas

EnergiCase
Gasums biogas station.

Enligt samarbetsavtalet som under hösten 2017 har ingåtts mellan Gasum och IKEA Finland  kommer det…

Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

KemiCase

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara…

Termex-Isolering gör husen energieffektiva

Case
Arbetaren sprutar värmeisolering med Termex-Cellull.

Finlands klimatlagen trädde i kraft den 1.6.2015. Avsikten med lagen är att minska Finlands växthusgasutsläpp…

Mycket potential i bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om…