puurakentaminen @sv

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Läs mer... ›

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso…

Läs mer... ›

Intelligenta inredningsprodukter av trä

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning, där av trä framställda…

Läs mer... ›