Tagg: puurakentaminen @sv

Tammerfors befrämjar träbyggande

ByggandeCase

Det första hedersomnämnandet ”Föregångare inom offentligt träbyggande” i vårt land beviljades Tammerfors stad i november…

Snart kommer allt fler offentliga byggnader att byggas av trä – mål har satts upp för användningen av trä inom det offentliga byggandet

ByggandeNyheter

År 2022 ska träbyggandets marknadsandel utgöra 31 procent av alla offentliga nya byggnader och år…

Inkvarteringskoncept som möter naturturismens inriktning på ekologi och upplevelser 

ByggandeCase
Vuolas housing in snowy forest with northern lights.

I Vuolas-inkvarteringen förverkligas de bästa sidorna av stugliv, hotellövernattning och naturvistelse. Med de av Celt…

En datakommunikationsmast byggd av trä – ett estetiskt och ekologiskt alternativ

Trä och skogCase
En datakommunikationsmast byggd av trä.

Ecotelligent Ab har lanserat en ny typ av datakommunikationsmast som är byggd av trä. Den…

Träbroar passar i det finländska landskapet

Trä och skogCase
Vihantasalmen puusilta.

Broar byggda av trä är ännu en sällsynthet på Finlands landsvägar och ändå har de…

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Trä och skogNyheter

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Trä och skogCase
Ilustration of light wooden apartment house.

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso…

Intelligenta inredningsprodukter av trä

Trä och skogCase
Haptic wooden surfaces.

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning, där av trä framställda…