Tagg: puurakentaminen @sv

Tammerfors befrämjar träbyggande

ByggandeCase

Det första hedersomnämnandet ”Föregångare inom offentligt träbyggande” i vårt…

Snart kommer allt fler offentliga byggnader att byggas av trä – mål har satts upp för användningen av trä inom det offentliga byggandet

ByggandeNyheter

År 2022 ska träbyggandets marknadsandel utgöra 31 procent av alla offentliga nya byggnader och år&…

Inkvarteringskoncept som möter naturturismens inriktning på ekologi och upplevelser 

ByggandeCase
Vuolas housing in snowy forest with northern lights.

I Vuolas-inkvarteringen förverkligas de bästa sidorna av stugliv, hotellövernattning och naturvistelse. Med…

En datakommunikationsmast byggd av trä – ett estetiskt och ekologiskt alternativ

Trä och skogCase
En datakommunikationsmast byggd av trä.

Ecotelligent Ab har lanserat en ny typ av datakommunikationsmast som är byggd av trä. Den&…

Träbroar passar i det finländska landskapet

Trä och skogCase
Vihantasalmen puusilta.

Broar byggda av trä är ännu en sällsynthet på Finlands landsvägar och ändå…

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Trä och skogNyheter

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven&…

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Trä och skogCase
Ilustration of light wooden apartment house.

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso&…

Intelligenta inredningsprodukter av trä

Trä och skogCase
Haptic wooden surfaces.

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning,…