Aihesana: rahoitus @sv

Finland utvecklarNyheter

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas biologiska mångfald. I…

18.10.2019

Finland utvecklarNyheter

Valio får energistöd för produktion av biogas för trafikbruk av flytgödsel

Arbets- och näringsministeriet beviljade genom sitt beslut av den 23 april 2018 Valio Ab 2…

24.04.2018

Finland utvecklarNyheter

Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Temat är digitalisering.…

09.04.2018

Fiskar och vattenNyheter

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas…

22.05.2017

Fiskar och vattenNyheter

8,7 miljoner euro för fiskerihushållningens innovationer

Europeiska havs- och fiskerifonden bidrar till reformen av den finska fiskerihushållningen. Finansiering ska avsättas för…

06.04.2017

Finland utvecklarNyheter

Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer vid…

05.08.2014