Tagg: rahoitus @sv

Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som…

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas biologiska mångfald. I…

Valio får energistöd för produktion av biogas för trafikbruk av flytgödsel

Finland utvecklarNyheter

Arbets- och näringsministeriet beviljade genom sitt beslut av den 23 april 2018 Valio Ab 2…

Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Temat är digitalisering.…

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas…

8,7 miljoner euro för fiskerihushållningens innovationer

Fiskar och vattenNyheter

Europeiska havs- och fiskerifonden bidrar till reformen av den finska fiskerihushållningen. Finansiering ska avsättas för…

Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Finland utvecklarNyheter

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer vid…