Tagg: rahoitus @sv

Den nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad

MatNyheter

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen reservera 7 788 miljoner euro för den nationella finansieringen av jordbruket…

Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som…

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ansökan om stöd för finländska vattentjänstverks internationella partnerskapsprojekt. Det…

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas biologiska mångfald. I…

Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag 2020: Konkurrenskraftiga livsmedel och hållbar användning av naturresurser

Finland utvecklarNyheter

Insatsområdena i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 2020 är konkurrenskraftigare jordbruk och livsmedelsekonomi samt hållbar användning…

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2020

Finland utvecklarNyheter

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2020 uppgår anslagen till sammanlagt 235,5…

Valio får energistöd för produktion av biogas för trafikbruk av flytgödsel

Finland utvecklarNyheter

Arbets- och näringsministeriet beviljade genom sitt beslut av den 23 april 2018 Valio Ab 2…

Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Temat är digitalisering.…

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Finland utvecklarCase

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del av bio-…

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas…

Kalatalouden innovaatioihin 8,7 miljoonaa euroa

Fiskar och vattenNyheter

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee suomalaisen kalatalouden uudistamista. Rahoitusta suunnataan korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen, kalatuotteiden…

Spinnova Oy:s träfibertrådsprojekt vann bioraffinaderitävlingen

Finland utvecklarNyheter

Spinnova Oy har vunnit den internationella bioraffinaderitävlingen, som arbets- och näringsministeriet arrangerat, med sin nya…

Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Finland utvecklarNyheter

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer vid…

Nya projekt inom METSO-handlingsplanen hjälper skog och människor att återhämta sig

Naturens tjänsterNyheter

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet beviljade finansiering till samarbetsnätverksprojekt som stödjer och marknadsför METSO, dvs.…