Tagg: rahoitus @sv

Den nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad

MatNyheter

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen reservera 7 788 miljoner euro för den nationella finansieringen av jordbruket…

Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som…

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ansökan om stöd för finländska…

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas…

Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag 2020: Konkurrenskraftiga livsmedel och hållbar användning av naturresurser

Finland utvecklarNyheter

Insatsområdena i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 2020 är konkurrenskraftigare jordbruk och livsmedelsekonomi samt hållbar…

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2020

Finland utvecklarNyheter

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2020 uppgå…

Valio får energistöd för produktion av biogas för trafikbruk av flytgödsel

Finland utvecklarNyheter

Arbets- och näringsministeriet beviljade genom sitt beslut av den 23 april 2018 Valio Ab 2…

Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå…

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Finland utvecklarCase

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del…

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå…

Kalatalouden innovaatioihin 8,7 miljoonaa euroa

Fiskar och vattenNyheter

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee suomalaisen kalatalouden uudistamista. Rahoitusta suunnataan korkean lisäarvon tuotteiden kehittä…

Spinnova Oy:s träfibertrådsprojekt vann bioraffinaderitävlingen

Finland utvecklarNyheter

Spinnova Oy har vunnit den internationella bioraffinaderitävlingen, som arbets- och näringsministeriet arrangerat, med…

Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Finland utvecklarNyheter

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen…

Nya projekt inom METSO-handlingsplanen hjälper skog och människor att återhämta sig

Naturens tjänsterNyheter

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet beviljade finansiering till samarbetsnätverksprojekt som stödjer och…