Artiklar

Sågvarornas exportpriser gynnar skogssektorns värdeökning

Case

Grunden för Finlands bioekonomi är starkt förankrad i skogarna. Senaste år växte skogsbranschens andel till…

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen på Team Finland-besök till Vietnam

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen åker tillsammans med representanter för fjorton företag på en exportfrämjande…

Fem skogsbruksprojekt får sammanlagt 3,8 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

Nyheter

Fem utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och den biologiska mångfalden har beviljats…

Utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn som är på remiss innehåller nu också scenarioberäkningar

Finland utvecklarNyheter

Enligt Naturresursinstitutets scenarioanalyser kommer åtgärderna i utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn att ge en klimateffekt…

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU) på remiss. Remissyttranden…

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt

Finland utvecklarNyheter

Finlands nya bioekonomistrategi är klar. Strategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin på ett…

JSM beviljar 7,3 miljoner euro till 19 nya utvecklingsprojekt inom Fånga kolet – en helhet bestående av över 100 projekt som främjar klimatarbetet inom markanvändningssektorn

Finland utvecklarNyheter

I de nya Fånga kolet-projekten utvecklas och pilottestas regionalt och lokalt klimatarbete samt marknaden och…

Olika länders strategier för bioekonomi är sällan likadana

Finland utvecklarBlog

Över 40 länder i Europa och på andra ställen i världen har uppgjort en strategi…

Produkter som förnyar bioekonomin

Finland utvecklarBlog
Kananmunanvalkuaisen

Bioekonomi har en betydande roll i Finland, sett ur både nationalekonomins som mänskornas identitets synvinkel.…

Den finländska bioekonomins mångfald i vågskålen – med mindre naturresurser mera värdeökning

Finland utvecklarBlog
Kaurahiutaleita kulhossa.

Den finländska bioekonomins ”hårda kärna” bygger fortfarande på de traditionella starka stödfötterna inom skogs- och…

Sammanlagt fem miljoner euro till nya forsknings- och innovationsprojekt inom helheten Fånga kolet

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar fem nya forsknings- och innovationsprojekt inom helheten Fånga kolet, som är…

Näringsminister Lintilä besöker USA med energi och bioekonomi som tema

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Mika Lintilä besöker USA för första gången 15–16 november efter coronapandemin. Besöksprogrammet innehåller diskussioner…

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen uppdateras – jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en bred arbetsgrupp för arbetet

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska uppdatera planen för anpassning till klimatförändringen.…

En bättre värld kräver hållbarare investeringar – färdplanen för hållbar finansiering har uppdaterats

Finland utvecklarNyheter

Ingen fattigdom, ingen hunger utan hållbar ekonomisk tillväxt, jämställdhet och fred för alla – överallt.…

Landsbygdspolitiska rådets vision: vår mångsidiga landsbygd en nationell framgångsfaktor

Finland utvecklarNyheter

Landsbygdspolitiska rådet har fastställt visionen för den nationella landsbygdspolitiken och satt upp målen för åren…

Bioekonomipanelen sammanträder för första gången: målet är att skapa hållbar tillväxt genom bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

Finlands bioekonomiska strategi håller på att uppdateras. Syftet är att genom bioekonomi skapa nya produkter…