Artiklar

Arbetet för att förutse och bereda sig på konsekvenserna av klimatförändringarna stärks inom ministeriets förvaltningsområde

Finland utvecklarNyheter

Anpassningen till klimatförändringarna innebär att man aktivt prognostiserar, förebygger och hanterar…

Med landskapens insatser tas bioekonomistrategin i bruk – arbetsredskap står till buds

Finland utvecklarCase
Våningshus i trä, med träd framför

I Finlands bioekonomistrategi är målsättningen att fördubbla den uthålliga värdetillvä…

Framför din åsikt om utvecklingen av landsbygdens livskraft – besvara den landsbygdspolitiska redogörelsens enkät för intressegrupper

Finland utvecklarNyheter

Vi ber dig framföra dina åsikter om hur man kan stärka livskraften på…

Undersökning: Det är möjligt att halvera hushållens koldioxidavtryck

Finland utvecklarNyheter

Finlands miljöcentral undersökte tillsammans med Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet vilka styrmedel eller kombinationer…

Jämförelsen: Bioekonomins betydelse ökar globalt

Finland utvecklarNyheter

Världsekonomins makter har tydligt aktiverat sig inom bioekonomin under de senaste åren. Sektorn tros…

Landskapen söker mervärde i bioekonomin från annat än traditionell virkesproduktion

Finland utvecklarCase
Kädessä mustikkaa. Taustalla näkyy varvikkoa ja yksi puun runko.

När den nationella bioekonomistrategin uppgjordes, så deltog landskapen aktivt i arbetet. På pilotområdena…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

Finland utvecklarNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet fö…

Klimatanpassningen bör ges större tyngd i klimatpolitiken

Finland utvecklarNyheter

I början av året inleddes genomförandet av den nationella planen för anpassning…

Grön omställning förutsätter uppdatering av kompetensen – ny utlysning av finansiering för markanvändningssektorn i april

Finland utvecklarNyheter

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med…

Statsrådet antog nationell plan för anpassning till klimatförändringar

Finland utvecklarNyheter

Den 15 december 2022 godkände statsrådet en redogörelse om den nationella planen för…

Sågvarornas exportpriser gynnar skogssektorns värdeökning

Case

Grunden för Finlands bioekonomi är starkt förankrad i skogarna. Senaste år växte…

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen på Team Finland-besök till Vietnam

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen åker tillsammans med representanter för fjorton företag på…

Fem skogsbruksprojekt får sammanlagt 3,8 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

Nyheter

Fem utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och den biologiska må…

Utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn som är på remiss innehåller nu också scenarioberäkningar

Finland utvecklarNyheter

Enligt Naturresursinstitutets scenarioanalyser kommer åtgärderna i utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn att…

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU)…

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt

Finland utvecklarNyheter

Finlands nya bioekonomistrategi är klar. Strategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin…