biokaasu @sv

Valio får energistöd för produktion av biogas för trafikbruk av flytgödsel

Arbets- och näringsministeriet beviljade genom sitt beslut av den 23 april 2018 Valio Ab 2…

Läs mer... ›

Ovidja Krafts biometanisering omvälver bioenergins effektivitet och lagring

Med den nya metoden producerar mikrober som isolerats från torvmarken metan av väte, koldioxid, bio-…

Läs mer... ›

BioGTS biogasanläggning producerar bränsle for fordon

I det av BioGTS utvecklade Biobox-konceptet förenas bioekonomi direkt med mindre utsläpp i landsvägstrafiken. Biobox…

Läs mer... ›