Aihesana: kalat @sv

”Nu behövs det stöd från alla naturvänner” – insjööringen i Kuusamo har tagit ytterligare ett steg mot frihet

Fiskar och vattenNyheter

Just nu samlas det in medel för att köpa vattenkraftverket Myllykoski i Kuusamo. Avsikten är…

Nya projekt siktar till att öka konsumtionen av underutnyttjad fisk

Fiskar och vattenNyheter

I fortsättningen kommer vi att få allt mer mört, strömming, siklöja och andra underutnyttjade fiskar…

På skärpta villkor är det åter tillåtet att släppa tillbaka laxar från storryssjor

Fiskar och vattenNyheter

I dag den 22 juni utfärdade kommissionen en förordning som innebär att laxar igen får…

Regeringen påskyndar användningen av underutnyttjad fisk för livsmedelsändamål med en miljon euro – efterlysning av projekt börjar den 15 mars

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet godkände i dag den 11 mars en förordning om finansiering på en miljon euro…

Jord- och skogsbruksministeriets föreslår: En miljon euro för att effektivisera användningen av underutnyttjad fisk

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ett anslag på en miljon euro för att öka användningen av…

Bioekonomin i dag och i morgon – Vandringsfiskarna

Fiskar och vattenVideo

Vandringsfiskarna är en del av våra fiskresurser och en del av fiskenäringen. Fiskenäringen ingår i…

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Fiskar och vattenCase

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-köttfärsen eller honungsmarinerade broilerfiléer?…

Framtidens fisk växer ekologiskt inomhus

Fiskar och vattenCase

Miljövänlig fiskuppfödning som bygger på modern vattencirkulationsteknik kan vara följande finländska framgångsprodukt i världen. Saimaan…

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas…

8,7 miljoner euro för fiskerihushållningens innovationer

Fiskar och vattenNyheter

Europeiska havs- och fiskerifonden bidrar till reformen av den finska fiskerihushållningen. Finansiering ska avsättas för…

Fisketurismen ger rekreation och arbetsplatser

Fiskar och vattenCase

Fisketurismen har gamla, redan över 150-åriga traditioner. Den har på 2000-talet blivit en snabbt växande…

Fiskbiffen från insjön sanerar vattendragen och smakar gott

Fiskar och vattenCase

Är mörten god? Kunde man få välsmakande och ekologisk mat av den inhemska insjöfisken också i…

Den finländska Benella regnbågslaxen äter växtinriktat och sparar på miljön

Fiskar och vattenCase

Den finländska fiskodlingens långvariga utmaning har varit att skilja åt den inhemska regnbågslaxen från den…