Tagg: klimatförändring

Utveckling av den frivilliga koldioxidmarknaden diskuteras vid ett rundabordssamtal

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har sammankallat…

Riktlinjer för hanteringen av riskerna för torka i Finland

Nyheter

Hanteringen av riskerna för torka i Finland utvecklas på ett övergripande sätt fö…

Sexton EU-medlemsstater under ledning av Finland: En hållbar bioekonomi bör stå i centrum för nästa kommissions arbetsprogram

Redaktörens valNyheter

For Forest -gruppen har gett ett gemensamt uttalande där det konstateras att bioekonomin bö…

Arbetet för att förutse och bereda sig på konsekvenserna av klimatförändringarna stärks inom ministeriets förvaltningsområde

Finland utvecklarNyheter

Anpassningen till klimatförändringarna innebär att man aktivt prognostiserar, förebygger och hanterar…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera anpassning till klimatförändringar

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sextonde gången onsdagen den 8 juni 2022. Mö…

IPCC:s rapport: Klimatförändringarnas inverkan på naturen och människorna är allvarlig – konsekvenserna fördelas ojämnt

Redaktörens valNyheter

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC konstaterar i sin rapport, som publicerades…

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen uppdateras – jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en bred arbetsgrupp för arbetet

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska uppdatera planen för anpassning till…

Ansökan om finansiering för att utveckla klimatsäkert jord- och skogsbruk och annan markanvändning – varierande projekt efterlyses

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en ansökningsomgång för att finansiera praktiknära…

Utveckling av klimatåtgärderna inom jord- och skogsbruket stöds

Redaktörens valNyheter

Statsrådet utfärdade den 7 januari 2021 en förordning om stöd och anslag fö…

EU:s energiministrar diskuterar energiåtgärdernas roll i genomförandet av de skärpta målen för 2030

EnergiNyheter

Vid ett inofficiellt energiministermöte som ordnas via videoförbindelse diskuterar EU:s energiministrar tisdagen 6.10.2020…

Hur kan mjölkens koldioxidavtryck nollas?

MatCase
Betande ko på bete och kvinna.

Valios mål är att nollställa mjölkens koldioxidavtryck fram till år 2035. Koldioxidneutral mjö…