Sökresultat för sökordet: blå bioekonomi

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Fiskar och vattenNyheter

...NTM-centralen i Södra Savolax. Det kom in 24 ansökningar, fem projekt beviljas finansiering. Projektfinansieringen ingår i spetsprojektet för blå bioekonomi för Juha Sipiläs regering. Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som...

Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Finland utvecklarNyheter

...och förvaltning av vattenresurser Ansökan är en del av regeringens spetsprojekt inom blå bioekonomi och hänför sig också till genomförandet av den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi. Regeringen har avsatt...

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

...nätverk som är kapabla att producera dessa. Ansökan är ett led i regeringens spetsprojekt för blå bioekonomi och ingår i den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi som godkändes i fjol....

Lösningar på vattenkriser, delikatessmat av mörtfisk och egen Airbnb för båtar – Regeringen ger blå bioekonomi 1,4 miljoner euro

Finland utvecklarNyheter

...NTM-centralen i Södra Savolax. Det kom in 60 ansökningar, tio projekt beviljas finansiering. Planen för utveckling av blå bioekonomi blev klar år 2016. Enligt visionen 2025 är den blå bioekonomin...

Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Fiskar och vattenVideo

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen inom blå bioekonomi. Konsultativa tjänstemannen Timo Halonen från jord- och skogsbruksministeriet berättar om vilka teman regeringens spetsprojektfinansiering har...

Avloppsvatten blir dricksvatten och alger blir energi – forsknings- och kompetensagendan för den blå bioekonomin på remiss

Nyheter

...Begäran om utlåtande på ministeriets webbplats http://mmm.fi/sv/paremiss. (Utlåtandena lämnas på lausuntopalvelu.fi) Forsknings- och kompetensagenda för den blå bioekonomin PDF 1,4MB Mer uppgifter om den blå bioekonomin på ministeriets webbplats (på...

Rena vatten, rika fiskresurser och högt vattenkunnande Finlands trumfkort

Fiskar och vattenNyheter

...planen utarbetades ordnades det många landsomfattande och regionala samråd samt tankesmedjor för studerande och forskare. Blå bioekonomi är ett av regeringens spetsprojekt. Enligt visionen 2025 är den blå bioekonomin en...

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Nyheter
Biotalouden tuotteita

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under konferensen the European Bioeconomy Scene 2019 som hölls den 9 juli i Helsingfors. Vi behöver...

Mycket potential i bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

...Det ligger också mycket potential i export och inhemsk användning av vatten- och fiskresurser. Ett vattenexportprogram samt försöksprojekt inom blå bioekonomi ska genomföras före utgången av 2018. Spetsprojekt 5. Naturpolitik...

Efterfrågan på vattenkompetens ökar ute i världen – samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn nyckeln till affärstillväxt

Nyheter

...inom forskning och kompetens som bidrar till hållbar affärsverksamhet inom den blå bioekonomin har tagits fram i brett samarbete. Ministerarbetsgruppen Bioekonomi och ren teknik godkände den 12 juni en forskningsagenda...

3.2 En stark kunskaps- och teknisk grund

...produkter, processer och tjänster. ÅTGÄRDER Ökad vetenskaplig forskning kring bioekonomi och dess genomslagskraft uppmuntras. Tvärvetenskaplig forskning inom bioekonomi uppmuntras. Forskningen kan innehålla teman såsom förutsättningar och begränsningar för bioekonomins tillväxt,...

Den finländska bioekonomins mångfald i vågskålen – med mindre naturresurser mera värdeökning

Finland utvecklarBlog
Kaurahiutaleita kulhossa.

...för den hållbara bioekonomins tillväxt i Finland Bioekonomi integreras brett på olika områden, och därför sätter definitionen på bioekonomin utmaningar. I vårt scenarioarbete granskade vi jord- och skogsbrukets, skogs- och...

3.1 Högre mervärde genom bioekonomi

...potential att öka både den totala produktionen och värdet på användningen av bioekonomins nuvarande resurser. En mångsidig serviceaffärsverksamhet har producerat en betydande del av mervärdet inom bioekonomin. En av bioekonomins...

Strategi: Bioekonomi är nästa våg i ekonomin

Finland utvecklarCase

...och bioekonomi. Den ledande tanken i Finlands bioekonomiska strategi, som bifogas principbeslutet, är att det i Finland utarbetas konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lösningar på globala problem och att det skapas...

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen bioekonomi.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande av den 4 augusti 2020 gäller tjänsten bioekonomi.fi. Webbplatsen bioekonomi.fi ägs av arbets- och näringsministeriet. År 2020 produceras tjänsten av arbets- och näringsministeriet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet...

Fiskar och vatten

...förmåga att möta mångsektoriella utmaningar. Finland har också en god internationell position som expert inom vatten- och miljösektorn. Samhällets välmående och antalet arbetstillfällen kan ökas genom blå bioekonomi om vattenresurserna,...