Sökresultat för sökordet: blå bioekonomi

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Fiskar och vattenNyheter

...NTM-centralen i Södra Savolax. Det kom in 24 ansö…

Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Finland utvecklarNyheter

...och förvaltning av vattenresurser Ansökan är…

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

...nätverk som är kapabla att…

Lösningar på vattenkriser, delikatessmat av mörtfisk och egen Airbnb för båtar – Regeringen ger blå bioekonomi 1,4 miljoner euro

Finland utvecklarNyheter

...NTM-centralen i Södra Savolax. Det kom in 60 ansö…

Avloppsvatten blir dricksvatten och alger blir energi – forsknings- och kompetensagendan för den blå bioekonomin på remiss

Nyheter

...Begäran om utlåtande på ministeriets webbplats…

Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Fiskar och vattenVideo

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgå…

Rena vatten, rika fiskresurser och högt vattenkunnande Finlands trumfkort

Fiskar och vattenNyheter

...planen utarbetades ordnades det många landsomfattande och regionala samr&…

Efterfrågan på vattenkompetens ökar ute i världen – samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn nyckeln till affärstillväxt

Nyheter

...inom forskning och kompetens som bidrar till hållbar aff&…

Mycket potential i bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

...Det ligger också mycket potential i export och inhemsk anv&…

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Nyheter
Biotalouden tuotteita

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi &…

Fiskar och vatten

...förmåga att möta mångsektoriella utmaningar. Finland har också en god internationell position som expert inom vatten- och miljösektorn. Samhällets välmående och antalet arbetstillfällen kan ökas genom blå bioekonomi om vattenresurserna,...

3.2 En stark kunskaps- och teknisk grund

...produkter, processer och tjänster. ÅTGÄRDER Ökad vetenskaplig forskning kring bioekonomi och dess genomslagskraft uppmuntras. Tvärvetenskaplig forskning inom bioekonomi uppmuntras. Forskningen kan innehålla teman såsom förutsättningar och begränsningar för bioekonomins tillväxt,...

Med landskapens insatser tas bioekonomistrategin i bruk – arbetsredskap står till buds

Finland utvecklarCase
Våningshus i trä, med träd framför

...och lösningar har hittats. För genomfö…

Den finländska bioekonomins mångfald i vågskålen – med mindre naturresurser mera värdeökning

Finland utvecklarBlog
Kaurahiutaleita kulhossa.

...för den hållbara bioekonomins…

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Finland utvecklarNyheter

...i Södra Savolax senast den 13 december 2019. Stödet…

3.1 Högre mervärde genom bioekonomi

...potential att öka både den totala produktionen och värdet på användningen av bioekonomins nuvarande resurser. En mångsidig serviceaffärsverksamhet har producerat en betydande del av mervärdet inom bioekonomin. En av bioekonomins...