Sökresultat för sökordet: blå bioekonomi

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar…

Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Fiskar och vattenVideo

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen inom blå bioekonomi.…

Ansökan om finansiering för projekt som gäller blå bioekonomi aktuell

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Temat är digitalisering.…

Avloppsvatten blir dricksvatten och alger blir energi – forsknings- och kompetensagendan för den blå bioekonomin på remiss

Nyheter

Avloppsvatten renas till dricksvatten, trendmat av mörtfisk, fiskrester blir näringstillskott, energi ur alger. Inget struntprat…

Lösningar på vattenkriser, delikatessmat av mörtfisk och egen Airbnb för båtar – Regeringen ger blå bioekonomi 1,4 miljoner euro

Finland utvecklarNyheter

Regeringens satsar på tio försöks- och utvecklingsprojekt som handlar om vatten och vattenkompetens. Jord- och…

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas…

Uppdateringen av den nationella bioekonomistrategi 2020-2021

Finlands nationella bioekonomistrategi uppdateras så att den motsvarar förändringarna i omvärlden och Marins regeringsprogram. Mål…

Skog, vatten och mat diskuterades på regionalt bioekonomiskt forum i Södra Savolax

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets serie regionala bioekonomiska forum inleddes i september. Tisdagen…

Bioekonomiforum för Nyland, Åboland, Åland och Österbotten

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar i samarbete med regionerna åtta bioekonomiforum där…

Bioekonomipanelen sammanträder för första gången: målet är att skapa hållbar tillväxt genom bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

Finlands bioekonomiska strategi håller på att uppdateras. Syftet är att genom bioekonomi skapa nya produkter…

Det första regionala bioekonomiska forumet hölls i Mellersta Österbotten

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets första regionala bioekonomiska forum hölls i Mellersta Österbotten…

Regionala bioekonomiska forum bidrar till uppdateringen av bioekonomistrategin

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar under hösten en serie regionala bioekonomiska forum…

Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

Redaktörens valNyheter

Syftet med uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi är att med hjälp av bioekonomi skapa nya…

Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

Redaktörens valCase

Syftet med uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi är att med hjälp av bioekonomi skapa nya…

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen bioekonomi.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande av den 4 augusti 2020 gäller tjänsten bioekonomi.fi. Webbplatsen bioekonomi.fi ägs av arbets-…

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Nyheter

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under…