trä @sv

Ny ytbelagd björkfaner är ett hållbart alternativ för golvet i lastbilar

Koskinen Levyteollisuus har lanserat en ny björkfanerprodukt, ett transportunderlag som är ett alternativ till de…

Läs mer... ›

Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen

Progres® är en omvälvande foderuppfinning, med vilken foderantibiotika kan ersättas och den befrämjar hållbar husdjursproduktion…

Läs mer... ›

En datakommunikationsmast byggd av trä – ett estetiskt och ekologiskt alternativ

Ecotelligent Ab har lanserat en ny typ av datakommunikationsmast som är byggd av trä. Den…

Läs mer... ›

Bli bekant med bioekonomi – designer och experter på bioekonomiområdet formar framtiden tillsammans

Det talas mycket om bioekonomi, men vad betyder den egentligen och hur berör den oss…

Läs mer... ›

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso…

Läs mer... ›

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer förbrukningen av träd…

Läs mer... ›

Intelligenta inredningsprodukter av trä

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning, där av trä framställda…

Läs mer... ›

Supermat och kosmetika från naturen i norr

Bär, svampar och naturörter är den finländska naturens skattkammare, som nutidens mänskor nyttjar alltför litet.…

Läs mer... ›

Kompositer för många ändamål

UPM Formi som utvecklats av UPM är ett bra exempel på biokompositer. Granulatkornen är tillverkade…

Läs mer... ›

Kartongen blir förpackning

Förpackningar finns överallt: hemma, i affärer, i fabriker och allt däremellan. Marknaden för förpackningar växer…

Läs mer... ›

Kartong

Visste du att man av en kubikmeter virke får antingen 20 000 pärmar till pocketböcker eller…

Läs mer... ›