Artiklar

Förordning om hästars välfärd på remiss

Naturens tjänsterNyheter

Genom förordningen kompletteras lagen om djurvälfärd i fråga om krav som…

En ny guide om god praxis på den frivilliga koldioxidmarknaden har publicerats

Naturens tjänsterNyheter

Frivilliga klimatåtgärder är ett sätt att främja klimatarbetet i Finland och…

Frivillig utsläppskompensation ökar i popularitet – spelregler för dem som använder utsläppskompensation

Naturens tjänsterNyheter

Det har blivit allt vanligare för företag att fastställa klimatpåståenden…

Hästbranschen sysselsätter tusentals finländare – modell för tillväxt från Island och Frankrike?

Naturens tjänsterCase
Ruskea suomenhevonen lumisessa tarhassa.

Ridning och travsport är traditionella delar av hästbranschen, och idéer för tillvä…

Rekreation i naturen blir nationell framgångsfaktor – statsrådet godkände Finlands första strategi för friluftsliv

Naturens tjänsterNyheter

Att röra sig i naturen hjälper medborgarna att må bättre och stä…

Regeringen beslutade att främja uppkomsten av en koldioxidmarknad med hjälp av marknadspilotprojekt

Naturens tjänsterNyheter

Den 17 mars 2022 enades regeringens klimatpolitiska ministerarbetsgrupp om åtgärder genom vilka Finland ska halvera…

Jord- och skogsbruksministeriet utlyser projektfinansiering för främjande av SOTKA-projekt

Naturens tjänsterNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för riksomfattande och lokala projekt som anknyter till…

En klimatsmart jordbrukare odlar hampa

Naturens tjänsterNyheter

En gröda som har flera användningsändamål och som gör jordbrukets…

Regeringen siktar till att trygga inresa för arbetstagare som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke på försörjningsberedskapen 2021

Naturens tjänsterNyheter

Regeringen vill trygga att den arbetskraft som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke…

Nya villkor och mer finansiering för temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion

Naturens tjänsterNyheter

Statsrådet fattade vid sitt sammanträde torsdagen den 29 oktober beslut om ett förnyat…

FN:s globala mål för hållbar utveckling: Växtskyddet tryggar livet

Naturens tjänsterNyheter

FN:s internationella växtskyddsår 2020 är betydelsefullt också med tanke på FN:s må…

Minister Leppä: Försörjningsberedskap, hållbar användning av naturresurser och utveckling av naturturismen är starka fokusområden i tilläggsbudgeten

Finland utvecklarNyheter

Regeringen fattade den 2 juni 2020 beslut om den fjärde tilläggsbudgeten 2020. – Naturresurssektorn har…

EU:s strategi för biologisk mångfald har ambitiösa mål – övergripande hållbarhet och medlemsländernas olika förhållanden ska beaktas

Finland utvecklarNyheter

Europeiska kommissionen gav den 20 maj 2020 ut en ny strategi för biologisk mångfald som&…

Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som…

Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt

Trä och skogNyheter

I fjol skyddades ca 4 700 hektar skogsmark med stöd av METSO-handlingsplanen. Dessutom tryggades bevarandet…

Minister Leppä: Regeringen satsar på skogarnas tillväxt – stöd för gödsling med aska

Finland utvecklarNyheter

Regeringen, som sammanträdde till ett klimatseminarium i Nordsjö i Helsingfors, vill stärka kolsä…