Tagg: nyheter

Skog, vatten och mat diskuterades på regionalt bioekonomiskt forum i Södra Savolax

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets serie regionala bioekonomiska forum inleddes i september.…

Arbetet med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik fortsätter intensivt

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade i onsdags ett omfattande webbinarium om CAP-reformen. På webbinariet gavs flera&…

EU:s förordning om ekologisk produktion skjuts upp med ett år

MatNyheter

Europeiska unionen flyttar fram tillämpningen av den nya förordningen om ekologisk produktion med…

Minister Lintilä främjar exporten inom energibranschen genom virtuellt besök i Indonesien

EnergiNyheter

Näringsminister Mika Lintilä träffar Indonesiens energi- och naturresursminister Arifin Tasrif den 18 november 2020 i&…

Fiskebegränsningarna som skyddar saimenvikaren får bred acceptans

Fiskar och vattenNyheter

Invånarna och fritidsfiskarna i Saimenområdet är positiva till att saimenvikaren skyddas och att…

Villkoren för stöd för beskogning preciseras – utkast till statsrådets förordning på remiss

Trä och skogNyheter

Ett lagförslag om beskogning av impedimentmark är just nu under behandling i riksdagen. Stö…

Forsknings- och innovationsprogrammet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) bidrar till klimatsäkra markanvändningslösningar – finansiering utlyses

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst en omfattande forsknings- och innovationsfinansiering på ca 9 miljoner euro…

Förslag om att stänga systemet med produktionsstöd för förnybar el från nya skogsfliskraftverk på remiss

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om en proposition med förslag till ä…

Minister Lintilä diskuterar energisamarbete med generaldirektören för Kinas nationella energiförvaltning

EnergiNyheter

Det virtuella mötet mellan näringsminister Mika Lintilä och generaldirektören för Kinas…

Hur kan vi förbättra vattenstatusen och hantera översvämningsrisker? Ge synpunkter på förslagen!

Fiskar och vattenNyheter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med samarbetspartner utarbetat förslag till…

Nya villkor och mer finansiering för temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion

Naturens tjänsterNyheter

Statsrådet fattade vid sitt sammanträde torsdagen den 29 oktober beslut om ett förnyat…

Den reviderade livsmedelsmarknadslagen skapar balans i livsmedelssystemet

MatNyheter

Regeringens proposition med förslag till ändring av livsmedelsmarknadslagen godkändes vid statsrådets sammanträ…

Undersökning: Koldioxidtullar kan minska koldioxidläckaget men är en långsam och osäker process som belastar handelsförbindelserna

Redaktörens valNyheter

De av EU planerade koldioxidtullarna kan minska koldioxidläckaget men har vid en närmare…

Klimatfonden Ilmastorahasto Oy påskyndar koldioxidsnålhet och främjar digitalisering

EnergiNyheter

Det statliga utvecklingsbolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy överförs till arbets- och näringsministeriets ägarstyrning…

Proposition gör tillståndsbehandlingen för produktionsanläggningar för förnybar energi effektivare

EnergiNyheter

Statsrådet beslutade den 22 oktober 2020 att sända en proposition till riksdagen med förslag…

Sammanfattande rapport om de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en rapport som sammanfattar de huvudsakliga resultaten av de…