Artiklar

Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

Trä och skogNyheter

Den 19 september 2022 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en…

Understöd kan sökas för främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Fiskar och vattenNyheter

Från och med mitten av oktober kan statligt understöd sökas för…

Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna

Nyheter

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordfö…

Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi

Nyheter

Ympäristöministeriö teettää selvityksen kertakäyttöisten muovituotteiden myyntimääristä, ympäristövaikutuksista ja…

Nytt program ska sätta fart på vattenskyddet – 45 miljoner beviljas för förbättrande av vattenstatusen

Nyheter

Miljöministeriet har inlett ett program för effektiviserat vattenskydd som kan skapa betydande mö…

Ny bedömning — var nionde art i Finland är hotad

Redaktörens valNyheter

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral informerar En ny hotbedömning visar att naturen i…

Livsmedelspolitiska redogörelsen till riksdagen – fokus på uppskattning och export av mat

Nyheter

Regeringen godkände i dag den livsmedelspolitiska redogörelsen som utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet.…

Bli bekant med bioekonomi – designer och experter på bioekonomiområdet formar framtiden tillsammans

Finland utvecklarNyheter

Det talas mycket om bioekonomi, men vad betyder den egentligen och hur berör den…