biopolttoaineet @sv

40 miljoner euro att sökas för stora demoprojekt för ny energiteknik

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik för…

Läs mer... ›

Kolfri trafik 2045 – stigar till en utsläppsfri framtid

En arbetsgrupp som kommunikationsministeriet har tillsatt för att behandla klimatpolitiken inom transportsektorn har tagit fram…

Läs mer... ›

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Läs mer... ›

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska…

Läs mer... ›