Tagg: biopolttoaineet @sv

Proposition om inkluderande av biogas och elektrodrivmedel i distributionsskyldigheten till riksdagen för behandling

EnergiNyheter

Den 8 april 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen enligt vilken tillämpningsområdet fö…

Utkast till lagar som främjar användningen av förnybara drivmedel sänds på remiss

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkast till lagar som ska genomfö…

Den uppdaterade lagen om hållbarhetskriterier för biomassa som används i energiproduktion träder träder i kraft vid årsskiftet

EnergiNyheter

Statsrådet sände den 10 december 2020 ett förslag till ändring av lagen om biodrivmedel…

Förslag till ändring av distributionsskyldigheten för biodrivmedel överlämnades till riksdagen

EnergiNyheter

Vid sitt sammanträde den 24 september 2020 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med fö…

Utredning rekommenderar att distributionsskyldigheten för biodrivmedel för trafiken utvidgas till att omfatta fordonsgas och elbränslen

EnergiNyheter

Fordonsgas (metan och biometan) och elbränslen kan omfattas av distributionsskyldigheten för biobränslen,…

Bensinbilen blir biogasbil – gaskonverteringen minskar märkbart biltrafikens kolfotspår

EnergiCase
Gasum biogas station.

Vilken som helst bensindriven bil kan med en eftermontering ändras till att fungera förutom…

40 miljoner euro att sökas för stora demoprojekt för ny energiteknik

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt…

Kolfri trafik 2045 – stigar till en utsläppsfri framtid

Finland utvecklarNyheter

En arbetsgrupp som kommunikationsministeriet har tillsatt för att behandla klimatpolitiken inom transportsektorn har tagit…

IKEA matrester återanvänds till ren Gasum biogas

EnergiCase
Gasums biogas station.

Enligt samarbetsavtalet som under hösten 2017 har ingåtts mellan Gasum och IKEA Finland  kommer…

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Trä och skogNyheter

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven&…

Ovidja Krafts biometanisering omvälver bioenergins effektivitet och lagring

EnergiCase
A swamp.

Med den nya metoden producerar mikrober som isolerats från torvmarken metan av väte,…

Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya generationen

Trä och skogCase
Metsä Groups biofabrik.

Metsä Fibre som tillhör Metsä Group bygger som bäst en biofabrik (bioproduktfabrik) i Ää…

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

EnergiCase
En buss.

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (…

Altias biokraftverk i Koskenkorva producerar energi av korn

Case
Altian tehdas.

Altias etanolfabrik i Koskenkorva får 100 % energi från åkerbiomassa som ångkraftverket kör med.…

ST1 gör drivmedel för trafiken av sågspån

EnergiCase
St1:n Kajaanin kuorimo.

Det finländska energibolaget ST1 bygger i Kajana världens första produktionsanläggning, som…

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Trä och skogCase
Biofuel put into a car.

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen…