Tagg: biopolttoaineet @sv

Proposition om inkluderande av biogas och elektrodrivmedel i distributionsskyldigheten till riksdagen för behandling

EnergiNyheter

Den 8 april 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen enligt vilken tillämpningsområdet för den…

Utkast till lagar som främjar användningen av förnybara drivmedel sänds på remiss

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkast till lagar som ska genomföra bestämmelserna om…

Den uppdaterade lagen om hållbarhetskriterier för biomassa som används i energiproduktion träder träder i kraft vid årsskiftet

EnergiNyheter

Statsrådet sände den 10 december 2020 ett förslag till ändring av lagen om biodrivmedel och…

40 miljoner euro att sökas för stora demoprojekt för ny energiteknik

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik för…

Kolfri trafik 2045 – stigar till en utsläppsfri framtid

Finland utvecklarNyheter

En arbetsgrupp som kommunikationsministeriet har tillsatt för att behandla klimatpolitiken inom transportsektorn har tagit fram…

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Trä och skogNyheter

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

EnergiCase
En buss.

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska…

ST1 gör drivmedel för trafiken av sågspån

EnergiCase
St1:n Kajaanin kuorimo.

Det finländska energibolaget ST1 bygger i Kajana världens första produktionsanläggning, som framställer bioetanol för trafikens…