Artiklar

EU:s miljöministrar behandlar klimatpaketet – på agendan finns utsläppshandeln, utsläppsgränserna för bilar och LULUCF-förordningen

Redaktörens valNyheter

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 28 juni. Ministrarna ska förhandla om EU:s…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera anpassning till klimatförändringar

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sextonde gången onsdagen den 8 juni 2022. Mötets tema är…

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt

Finland utvecklarNyheter

Finlands nya bioekonomistrategi är klar. Strategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin på ett…

Rundabordsforumet för klimatpolitik: Rättvisa bör beaktas på ett mångsidigt sätt i markansvändningssektorns klimatplan

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade markansvändningssektorns klimatplan tisdagen den 22 mars. I diskussionen lyfte man särskilt…

IPCC:s rapport: Klimatförändringarnas inverkan på naturen och människorna är allvarlig – konsekvenserna fördelas ojämnt

Redaktörens valNyheter

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC konstaterar i sin rapport, som publicerades den 28 februari…

Till riksdagen lämnas en U-skrivelse om kommissionens förslag till en ny förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

Redaktörens valNyheter

Statsrådet lämnade den 30 september 2021 en U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till…

Skog, vatten och mat diskuterades på regionalt bioekonomiskt forum i Södra Savolax

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets serie regionala bioekonomiska forum inleddes i september. Tisdagen…

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 38 Fånga kolet-utvecklingsprojekt som ingår i klimatåtgärdshelheten för…

Programmet för cirkulär ekonomi ställer upp mål för att begränsa överkonsumtionen av naturresurser

Redaktörens valNyheter

Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om främjande av cirkulär ekonomi. I och med beslutet…

Jordbruksministrarna diskuterade överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken

Redaktörens valNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 22 – 23 mars. Den längsta…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimatåtgärder inom markanvändningssektorn

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sjunde gången torsdagen den 11 mars. Teman för mötet är…

Ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi öppnas 1.3

Redaktörens valNyheter

Arbets- och näringsministeriet beviljar företag understöd för innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi. En miljon euro…

Genom avtalssamarbete mellan staten och städerna påskyndas koldioxidsnåla, digitala och välfärdsfrämjande innovationer

Nyheter

Staten har ingått avtal med 16 stadsregioner som stärker innovationsverksamheten. Genom avtalen utvecklas ekosystemen för…

Den internationella växtskyddskonferensen i Helsingfors ställs in

Redaktörens valNyheter

Den internationella växtskyddskonferensen som var planerad att hållas i Helsingfors nästa sommar ska ställas in.…

Författningsexpert: Stödsystem enligt den sk. norska modellen kan testas i glesbygden

Nyheter

Det är möjligt att förbättra sysselsättningen och näringsverksamheten i glesbygden bland annat med ekonomiska metoder…

Statsrådets principbeslut om främjande av cirkulär ekonomi bereds – vi ber om utlåtanden om förslaget

Redaktörens valNyheter

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om statsrådets förslag till principbeslut om ett program…