Artiklar

Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om åtgärdsförslag som gäller försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen

Fiskar och vattenNyheter

Naturresursinstitutet har gjort en utredning om försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet…

Nytt program för utveckling av fisketurismen

Fiskar och vattenNyheter

Målet för fisketurismens utveckling är ambitiöst: enligt visionen i det nya utvecklingsprogrammet…

För första gången fredas strömmingen under lektiden – målet är större årsklasser

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet utfärdade i går en förordning med närmare bestämmelser…

Ersättningen för ekonomiska förluster till kommersiella fiskare i Saimen ändras

Fiskar och vattenNyheter

De ekonomiska förluster som skyddet av saimenvikaren orsakar för kommersiella fiskare ersätts…

Regleringen av laxfisket i Bottniska viken ska säkerställa ett hållbart fiske

Fiskar och vattenNyheter

I enlighet med riksdagens riktlinjer har jord- och skogsbruksministeriet  på basis av internationella havsforskningsrådets (…

Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna beviljades understöd för 2,23 miljoner euro

Fiskar och vattenNyheter

De 51 projekt som beviljas understöd främjar förutom cybersäkerheten inom vattenförsö…

Färdplanen för avrinningsområdesplanering inriktad på en hållbar vattenhantering

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet publicerade en färdplan som sträcker sig fram…

Ny fiskestadga för Tana älv undertecknades – regleringsåtgärderna ska effektivt stärka laxbestånden

Fiskar och vattenNyheter

Fiskestadgan för Tana älv för de kommande åren är ett steg närmare…

Nytt tillämpningsområde för skyddszoner främjar vattenvården – tas i bruk i ansökningsomgången 2024

Fiskar och vattenNyheter

Skyddszoner riktas nu till områden där de har så stor effekt som mö…

Rådet beslutade om fiskemöjligheterna i Östersjön 2024, strömmings- och laxfisket fortsätter som normalt med rimliga kvoter

Fiskar och vattenNyheter

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske enades under tisdagen om Östersjöns…

Utredningsman har tillsatts för att lägga fram ett förslag på hur återställandet av forsarna i Palokki ska genomföras

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en utredningsman med uppgift att ta fram ett förslag…

Hiukka Hyvä tillverkar oljebekämpningsmattor av hår- och hundhår

Fiskar och vattenCase

Varje år produceras 72 miljoner kilo håravfall i europeiska frisörsalonger och hos barberare. Det…

Östersjöns småfiskar i smart användning – Hailia Nordic tillverkar moderna fiskprodukter för storkök

Fiskar och vattenCase

Med teknologi utvecklad av det finska företaget från Karkkila kan även de minsta…

Fisketurismen i Finland ska ges ett lyft genom kvalitet och mångsidighet – arbetsgrupp överlämnade utvecklingsprogram till minister Kurvinen

Fiskar och vattenNyheter

För att främja fisketurismen föreslås ett ambitiöst program: visionen är…

Finland har en viktig roll i FN:s vattenkonferens – världens länder samlas efter en paus på 46 år

Fiskar och vattenNyheter

Efter en paus på 46 år ordnas FN:s vattenkonferens igen den 22–24 mars i New…

Begränsningar för industrin i fråga om bortskaffande av fiskavfall

Fiskar och vattenNyheter

Republikens president har stadfäst en ändring av lagen om animaliska biprodukter. Genom ändringen begrä…