Artiklar

Nytt tillämpningsområde för skyddszoner främjar vattenvården – tas i bruk i ansökningsomgången 2024

Fiskar och vattenNyheter

Skyddszoner riktas nu till områden där de har så stor effekt som mö…

Rådet beslutade om fiskemöjligheterna i Östersjön 2024, strömmings- och laxfisket fortsätter som normalt med rimliga kvoter

Fiskar och vattenNyheter

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske enades under tisdagen om Östersjöns…

Utredningsman har tillsatts för att lägga fram ett förslag på hur återställandet av forsarna i Palokki ska genomföras

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en utredningsman med uppgift att ta fram ett förslag…

Hiukka Hyvä tillverkar oljebekämpningsmattor av hår- och hundhår

Fiskar och vattenCase

Varje år produceras 72 miljoner kilo håravfall i europeiska frisörsalonger och hos barberare. Det…

Östersjöns småfiskar i smart användning – Hailia Nordic tillverkar moderna fiskprodukter för storkök

Fiskar och vattenCase

Med teknologi utvecklad av det finska företaget från Karkkila kan även de minsta…

Fisketurismen i Finland ska ges ett lyft genom kvalitet och mångsidighet – arbetsgrupp överlämnade utvecklingsprogram till minister Kurvinen

Fiskar och vattenNyheter

För att främja fisketurismen föreslås ett ambitiöst program: visionen är…

Finland har en viktig roll i FN:s vattenkonferens – världens länder samlas efter en paus på 46 år

Fiskar och vattenNyheter

Efter en paus på 46 år ordnas FN:s vattenkonferens igen den 22–24 mars i New…

Begränsningar för industrin i fråga om bortskaffande av fiskavfall

Fiskar och vattenNyheter

Republikens president har stadfäst en ändring av lagen om animaliska biprodukter. Genom ändringen begrä…

Fiskevårdsavgifterna för 2023–2027 har fastställts

Fiskar och vattenNyheter

Den 17 november 2022 utfärdade statsrådet en förordning om fiskevårdsavgifternas storlek 2023–2027. Fiskevårdsavgiften…

Fem miljoner euro i stöd till företag inom fiskerinäringen

Fiskar och vattenNyheter

Den 29 september 2022 utfärdade statsrådet en förordning där det föreskrivs om…

Det behövs mer exakt information om fiskresurserna – ändringar i lagen om fiske föreslås

Fiskar och vattenNyheter

Vid regleringen av fisket och förvaltningen av fiskbestånden behövs exakt information om…

Färdplan för att stryka belastningen från jordbruket i Skärgårdshavet från listan över Östersjöns värsta belastningskällor

Nyheter

Den nya färdplanen innehåller de viktigaste åtgärderna för att stryka belastningen…

Regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv överlämnades till riksdagen

Fiskar och vattenNyheter

En regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv under 2022 överlämnades till riksdagen…

Finland och Sverige enades om kompletteringar av fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong vid Torne älv

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om fiskebestämmelserna…

Ny strategi för vattenhushållningen har publicerats – visionen är rent vatten, säkerhet och välfärd

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en ny strategi för vattenhushållningen. Den ger riktlinjerna…

Finlands fisketurism ska få uppsving – en arbetsgrupp tillsattes för att främja fisketurismen

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram ett program för…