case @sv

Sammandrag av skärgårds- och insjöturismens bästa turistprodukter

Skärgårdsdelegationen sammanställde 80 exempel på produkter och bra verksamhetsmodeller för skärgårds- kust- och insjöturism. Arbetet…

Läs mer... ›

Oivallusvaaras tjänster erbjuder hälsa och välmående från naturen

I naturen blir din andning jämnare och du börjar koppla av redan efter två minuters…

Läs mer... ›

Ny ytbelagd björkfaner är ett hållbart alternativ för golvet i lastbilar

Koskinen Levyteollisuus har lanserat en ny björkfanerprodukt, ett transportunderlag som är ett alternativ till de…

Läs mer... ›

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-köttfärsen eller honungsmarinerade broilerfiléer?…

Läs mer... ›

Smart teknik effektiverar vertikal odling i växthuset i Robbes lilla trädgård

Robbes lilla trädgård är en finländsk  banbrytare som nyttjar smart teknik i växthus och vid…

Läs mer... ›

MÖ är med i havrerevolutionen

Havre har nått mjölkhyllorna som ett alternativ till komjölken. Vad är det som har fått…

Läs mer... ›

En datakommunikationsmast byggd av trä – ett estetiskt och ekologiskt alternativ

Ecotelligent Ab har lanserat en ny typ av datakommunikationsmast som är byggd av trä. Den…

Läs mer... ›

Jordens inneboende kraft – från avfall till gröna rum

Med jordförbättringskomposternas hjälp kan man dra nytta av avfall som samhället producerar och minska behovet…

Läs mer... ›

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del av bio-…

Läs mer... ›

Framtidens fisk växer ekologiskt inomhus

Miljövänlig fiskuppfödning som bygger på modern vattencirkulationsteknik kan vara följande finländska framgångsprodukt i världen. Saimaan…

Läs mer... ›

Finland har världens största certifierade skogsområde för ekologisk insamling

Ekologisk insamling skapar nya möjligheter för landsbygdsnäringarna och för utvecklandet av bioekonomin i Finland. Det…

Läs mer... ›

IKEA matrester återanvänds till ren Gasum biogas

Enligt samarbetsavtalet som under hösten 2017 har ingåtts mellan Gasum och IKEA Finland  kommer det…

Läs mer... ›

I Finland föder man upp höns utan antibiotika

I Finland vet man att antibiotika inte hör till maten. Antibiotikafritt inhemskt kött är enligt…

Läs mer... ›

Träbroar passar i det finländska landskapet

Broar byggda av trä är ännu en sällsynthet på Finlands landsvägar och ändå har de…

Läs mer... ›

Inhemska biomassor till nytta med en öppen webbtjänst

Data om de inhemska biomassorna har samlats i den nya Biomassa-atlas-webbtjänsten. Målsättningen med tjänsten är…

Läs mer... ›

Fisketurismen ger rekreation och arbetsplatser

Fisketurismen har gamla, redan över 150-åriga traditioner. Den har på 2000-talet blivit en snabbt växande…

Läs mer... ›

Skogsbolagets steg mot life science-området: GrowDex® erbjuder hemtrevliga förhållanden för de växande cellerna

Den traditionella skogsindustrin är ett samspel mellan de stora råvarumassorna, kapital, infrastruktur och omfattande logistik.…

Läs mer... ›

Nationalparkernas popularitet ökar -investeringar i parkerna återbördas mångfaldigt

Naturobjekt och friluftsliv lockar både finländska och internationella resenärer. Besökarantalet i nationalparkerna har vuxit med…

Läs mer... ›

Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara…

Läs mer... ›

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso…

Läs mer... ›

Avfall till energi – med biogas mot cirkulär ekonomi

Vad tycker du, om också av ditt avfall kunde göras miljövänlig och utsläppsfri energi. Sådant…

Läs mer... ›

Ekosystemhotellet – för mångfalden i naturen

Finlands första Ekosystemhotell har grundats år 2014 på Rudus Ab grustag i Raseborg. Ekosystemhotellets idé…

Läs mer... ›

Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya generationen

Metsä Fibre som tillhör Metsä Group bygger som bäst en biofabrik (bioproduktfabrik) i Äänekoski i…

Läs mer... ›

Finländskt öl är en ekologisk närproducerad dryck

Öl är finländarnas favoritdryck, som ofta är i rubrikerna då det gäller alkoholpolitik. Få finländare…

Läs mer... ›

Renare stadstrafik med träbaserad diesel

UPM testar träbaserad diesel UPM BioVerno i huvudstadsområdets busstrafik tillsammans med Helsingforsregionens trafik (HRT/ finska…

Läs mer... ›

Den första mjölken i världen som inte bränns vid

Mjölk är en enastående naturens råvara, som i innovativa händer formas till mycket. Inom Valios…

Läs mer... ›

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer förbrukningen av träd…

Läs mer... ›

HaliPuu skogen nås från hela världen

Skogen kan inte flyttas. Dess mångåriga rotsystem är djupt på sin plats, även om träden…

Läs mer... ›

Naava – en smart grönvägg ger frisk inneluft

Alla vet att de gröna växterna renar och friskar upp luften i rummet. Naava i…

Läs mer... ›

Intelligenta inredningsprodukter av trä

Haptic för samman finländsk träinredning med teknologikunnande med sin nya lösning, där av trä framställda…

Läs mer... ›