Aihesana: case @sv

Trä och skogCase

I MinSkog.fi hittar du all information om skogen och naturen

Webbplatsen MinSkog.fi är en unik kanal genom vilken skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer kan utnyttja skogsdata…

19.12.2019

EnergiCase

Bensinbilen blir biogasbil – gaskonverteringen minskar märkbart biltrafikens kolfotspår

Vilken som helst bensindriven bil kan med en eftermontering ändras till att fungera förutom med…

04.12.2019

MatCase

Närodlade svampar växer i kaffesumpen

Vi kan alla med våra val påverka matens ekologiska fotspår. Närodlade svampar är läckra, näringsrika…

04.04.2019

ByggandeCase

Inkvarteringskoncept som möter naturturismens inriktning på ekologi och upplevelser 

I Vuolas-inkvarteringen förverkligas de bästa sidorna av stugliv, hotellövernattning och naturvistelse. Med de av Celt…

20.12.2018

Finland utvecklarCase

Sammandrag av skärgårds- och insjöturismens bästa turistprodukter

Skärgårdsdelegationen sammanställde 80 exempel på produkter och bra verksamhetsmodeller för skärgårds- kust- och insjöturism. Arbetet…

13.12.2018

Trä och skogCase

Oivallusvaaras tjänster erbjuder hälsa och välmående från naturen

I naturen blir din andning jämnare och du börjar koppla av redan efter två minuters…

13.12.2018

Trä och skogCase

Ny ytbelagd björkfaner är ett hållbart alternativ för golvet i lastbilar

Koskinen Levyteollisuus har lanserat en ny björkfanerprodukt, ett transportunderlag som är ett alternativ till de…

10.12.2018

Fiskar och vattenCase

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-köttfärsen eller honungsmarinerade broilerfiléer?…

20.11.2018

MatCase

Smart teknik effektiverar vertikal odling i växthuset i Robbes lilla trädgård

Robbes lilla trädgård är en finländsk  banbrytare som nyttjar smart teknik i växthus och vid…

29.09.2018

MatCase

MÖ är med i havrerevolutionen

Havre har nått mjölkhyllorna som ett alternativ till komjölken. Vad är det som har fått…

28.03.2018

Naturens tjänsterCase

Jordens inneboende kraft – från avfall till gröna rum

Med jordförbättringskomposternas hjälp kan man dra nytta av avfall som samhället producerar och minska behovet…

15.03.2018

Finland utvecklarCase

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del av bio-…

27.02.2018

Fiskar och vattenCase

Framtidens fisk växer ekologiskt inomhus

Miljövänlig fiskuppfödning som bygger på modern vattencirkulationsteknik kan vara följande finländska framgångsprodukt i världen. Saimaan…

14.02.2018

Trä och skogCase

Finland har världens största certifierade skogsområde för ekologisk insamling

Ekologisk insamling skapar nya möjligheter för landsbygdsnäringarna och för utvecklandet av bioekonomin i Finland. Det…

15.01.2018

EnergiCase

IKEA matrester återanvänds till ren Gasum biogas

Enligt samarbetsavtalet som under hösten 2017 har ingåtts mellan Gasum och IKEA Finland  kommer det…

14.12.2017

MatCase

I Finland föder man upp höns utan antibiotika

I Finland vet man att antibiotika inte hör till maten. Antibiotikafritt inhemskt kött är enligt…

04.10.2017

Visa mer ›