Tagg: energipolitik

Proposition om inkluderande av biogas och elektrodrivmedel i distributionsskyldigheten till riksdagen för behandling

EnergiNyheter

Den 8 april 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen enligt vilken tillämpningsområdet fö…

Finland deltar i energitoppmötet IEA–COP26 Net Zero som utgör underlag för klimatmötet i Glasgow

EnergiNyheter

Finland deltar den 31 mars 2021 i toppmötet IEA–COP26 Net Zero. På mötet ska…

Pirjo Jantunen utnämnd till ambassadör för ren energi inom IEA:s teknologiprogram

EnergiNyheter

Pirjo Jantunen, utvecklingschef för affärsverksamheten vid Helen Ab, utnämndes den 8 mars 2021 till…

HIISI-projektet: Ytterligare åtgärder behövs inom alla utsläppssektorer för att uppnå målet 2035

EnergiNyheter

Inom alla utsläppssektorer behövs ytterligare åtgärder för att Finland senast 2035 ska…

Utkast till lagar som främjar användningen av förnybara drivmedel sänds på remiss

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkast till lagar som ska genomfö…

Den uppdaterade lagen om hållbarhetskriterier för biomassa som används i energiproduktion träder träder i kraft vid årsskiftet

EnergiNyheter

Statsrådet sände den 10 december 2020 ett förslag till ändring av lagen om biodrivmedel…

Ansökan om stöd för stora projekt för ny energiteknik är öppen till utgången av februari 2021

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för ny energiteknik…

Regeringen föreslår att systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el stängs för nya sökande den 15 mars 2021

Trä och skogNyheter

Statsrådet sände den 3 december 2020 ett förslag till ändring av lagen om stö…

7,7 miljoner euro för projekt som ersätter energianvändningen av stenkol – stöd för lösningar inom fjärrvärmeproduktionen som baserar sig på annat än förbränning

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har fattat de första besluten om investeringsstöd för…

Förslag om att stänga systemet med produktionsstöd för förnybar el från nya skogsfliskraftverk på remiss

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om en proposition med förslag till ä…

Minister Lintilä diskuterar energisamarbete med generaldirektören för Kinas nationella energiförvaltning

EnergiNyheter

Det virtuella mötet mellan näringsminister Mika Lintilä och generaldirektören för Kinas…

Klimatfonden Ilmastorahasto Oy påskyndar koldioxidsnålhet och främjar digitalisering

EnergiNyheter

Det statliga utvecklingsbolaget Valtion kehitysyhtiö Vake Oy överförs till arbets- och näringsministeriets ägarstyrning…

Proposition gör tillståndsbehandlingen för produktionsanläggningar för förnybar energi effektivare

EnergiNyheter

Statsrådet beslutade den 22 oktober 2020 att sända en proposition till riksdagen med förslag…

Sammanfattande rapport om de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en rapport som sammanfattar de huvudsakliga resultaten av de…

EU:s energiministrar diskuterar energiåtgärdernas roll i genomförandet av de skärpta målen för 2030

EnergiNyheter

Vid ett inofficiellt energiministermöte som ordnas via videoförbindelse diskuterar EU:s energiministrar tisdagen 6.10.2020…

40 miljoner euro att sökas för stora demoprojekt för ny energiteknik

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt…