Artiklar

Tammerfors befrämjar träbyggande

ByggandeCase

Det första hedersomnämnandet ”Föregångare inom offentligt träbyggande” i vårt…

Snart kommer allt fler offentliga byggnader att byggas av trä – mål har satts upp för användningen av trä inom det offentliga byggandet

ByggandeNyheter

År 2022 ska träbyggandets marknadsandel utgöra 31 procent av alla offentliga nya byggnader och år&…

Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu

ByggandeNyheter

Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas under två ansö…

Träelementföretagens omsättning och personalstyrka har ökat betydligt på fem år

ByggandeNyheter

Omsättningen och antalet anställda hos företagen inom träelementbranschen har tydligt ökat…

Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som…

Regeringen gjorde upp en färdplan mot ett klimatneutralt Finland – Att vara föregångare i klimatåtgärder skapar möjligheter i hela landet

Finland utvecklarNyheter

Vid sitt klimatmöte tisdagen den 3 februari offentliggjorde regeringen en färdplan som fastställer…

Inkvarteringskoncept som möter naturturismens inriktning på ekologi och upplevelser 

ByggandeCase
Vuolas housing in snowy forest with northern lights.

I Vuolas-inkvarteringen förverkligas de bästa sidorna av stugliv, hotellövernattning och naturvistelse. Med…

En datakommunikationsmast byggd av trä – ett estetiskt och ekologiskt alternativ

Trä och skogCase
En datakommunikationsmast byggd av trä.

Ecotelligent Ab har lanserat en ny typ av datakommunikationsmast som är byggd av trä. Den&…

Träbroar passar i det finländska landskapet

Trä och skogCase
Vihantasalmen puusilta.

Broar byggda av trä är ännu en sällsynthet på Finlands landsvägar och ändå…

Stora Enso siktar på mera träbyggande med nya byggmetoder

Trä och skogCase
Ilustration of light wooden apartment house.

Stora Enso har lanserat ett nytt system för byggande – Building Systems by Stora Enso&…