Artiklar

Med en digital utvecklingsplattform skapas biosyntetiska material på naturligt väg 10 gånger snabbare

KemiCase

Målet med utvecklingen av biosyntetiska material är att ersätta fossila, kolbaserade råvaror…

Tyger från skogen, färger från åkern – Marimekko söker miljövänliga alternativ för sin tillverkning

KemiCase

Marimekko söker till sin produktion material, som belastar miljön så lite som mö…

I frontlinjen för textilrevolutionen – biomaterialbranschens startup presenterar en ny ännu mera hållbar textilfiber

KemiCase

Textilfibrernas fält som utvecklas med fart har fått en ny medspelare. Aalto-universitetets spin-off…

Klädrester ger nya kläder: med kemi cirkulerar plaggen

KemiCase

Hur vore det om dina söndriga jeans och nedklottrade gamla t-skjortor kunde nedbrytas till…

Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som…

Bioavfallets nya liv – resursvänligt tyg av halm

KemiCase

Den världsomfattande växande oron över klimatförändringen och hur resurserna skall rä…

Regeringen gjorde upp en färdplan mot ett klimatneutralt Finland – Att vara föregångare i klimatåtgärder skapar möjligheter i hela landet

Finland utvecklarNyheter

Vid sitt klimatmöte tisdagen den 3 februari offentliggjorde regeringen en färdplan som fastställer…

Minister Lintilä reser till Frankrike för att främja det finländska kunnandet inom cirkulär ekonomi och ackumulatorindustri

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Mika Lintilä gör ett Team Finland-besök till Frankrike den 29–31 januari 2020. Må…

Konkurrenskraftsrådet uppmanar medlemsländerna och kommissionen att stimulera utvecklingen av en hållbar bioekonomi i Europa

Finland utvecklarNyheter

EU:s konkurrenskraftsråd gav slutsatser om EU:s bioekonomistrategi den 29 november 2019. I de slutsatser…

Betydande tilläggsfinansiering för naturvård i budgetförhandlingarna

Finland utvecklarNyheter

Minister Mikkonen: Vi tar på allvar tag i den kris förlusten av biologisk må…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning…

Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen

KemiCase
Forest landscape and pine resin.

Progres® är en omvälvande foderuppfinning, med vilken foderantibiotika kan ersättas och den befrä…

Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

EnergiNyheter

Regeringen föreslår att användning av stenkol som bränsle vid el- eller…

Kommissionen lade fram en ny bioekonomisk strategi för att utveckla ett hållbart Europa

Finland utvecklarNyheter

Den 11 oktober lade Europeiska kommissionen fram en uppdaterad strategi och handlingsplan för att utveckla&…

Finland och Sverige fördjupar skogssamarbetet – Nu ska länderna utveckla biobaserade lösningar tillsammans

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättade om ett fö…

Avloppsvatten blir dricksvatten och alger blir energi – forsknings- och kompetensagendan för den blå bioekonomin på remiss

Nyheter

Avloppsvatten renas till dricksvatten, trendmat av mörtfisk, fiskrester blir näringstillskott, energi ur alger.…