Artiklar

Minister Lintilä leder mötena för Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik den 16 – 17 september

EnergiNyheter

Finland som är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 ordnar de nordiska ministermötena. Näringsminister Mika Lintilä…

Nytt stöd till små och medelstora företag, stiftelser och församlingar för riktade besiktningar av energieffektiviteten

EnergiNyheter

Små och medelstora företag, församlingar och stiftelser kan ansöka om statligt energistöd för en ny…

Utredningen utvärderar sätt att förbättra möjligheterna att få finansiering för biogasprojekt

EnergiNyheter

En utredning för att förbättra biogasbranschens möjligheter att få finansiering har kommit ut. Arbets- och…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimat- och energistrategin

EnergiNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för nionde gången torsdagen den 17 juni. Temat för mötet är…

Fototävlingen Kvinnor och energi har avgjorts – jämställdhet inom energisektorn

EnergiNyheter

Fototävlingen ”Kvinnor och energi”, som arbets- och näringsministeriet ordnat i Instagram, har avgjorts. Till vinnare…

Proposition om inkluderande av biogas och elektrodrivmedel i distributionsskyldigheten till riksdagen för behandling

EnergiNyheter

Den 8 april 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen enligt vilken tillämpningsområdet för den…

Finland deltar i energitoppmötet IEA–COP26 Net Zero som utgör underlag för klimatmötet i Glasgow

EnergiNyheter

Finland deltar den 31 mars 2021 i toppmötet IEA–COP26 Net Zero. På mötet ska deltagarna…

Totalt 24 ansökningar om stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik samt investeringar som påskyndar slopandet av stenkol

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har genom två ansökningar om investeringsstöd fått sammanlagt 24 projektansökningar. I ansökningarna…

Pirjo Jantunen utnämnd till ambassadör för ren energi inom IEA:s teknologiprogram

EnergiNyheter

Pirjo Jantunen, utvecklingschef för affärsverksamheten vid Helen Ab, utnämndes den 8 mars 2021 till Finlands…

HIISI-projektet: Ytterligare åtgärder behövs inom alla utsläppssektorer för att uppnå målet 2035

EnergiNyheter

Inom alla utsläppssektorer behövs ytterligare åtgärder för att Finland senast 2035 ska kunna uppnå det…

Utredning granskar klimatneutralitetsmålets konsekvenser för elsystemet

Nyheter

Statsminister Sanna Marins regering har fastställt ett ambitiöst mål för Finland att vara klimatneutralt fram…

Utkast till lagar som främjar användningen av förnybara drivmedel sänds på remiss

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkast till lagar som ska genomföra bestämmelserna om…

Utredning: Skyldigheten att distribuera förnybara flygbränslen är ett effektivt styrmedel för att minska utsläppen från flygtrafiken – en måttlig skyldighet medför minst risker

Nyheter

Ett av de mest effektiva sätten att minska de ökande utsläppen av växthusgaser från den…

Den uppdaterade lagen om hållbarhetskriterier för biomassa som används i energiproduktion träder träder i kraft vid årsskiftet

EnergiNyheter

Statsrådet sände den 10 december 2020 ett förslag till ändring av lagen om biodrivmedel och…

Ansökan om stöd för stora projekt för ny energiteknik är öppen till utgången av februari 2021

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt under…

7,7 miljoner euro för projekt som ersätter energianvändningen av stenkol – stöd för lösningar inom fjärrvärmeproduktionen som baserar sig på annat än förbränning

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har fattat de första besluten om investeringsstöd för projekt som påskyndar slopandet…