Artiklar

Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för näringscirkulation inleds

EnergiNyheter

Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för näringscirkulation inleds onsdagen den 13 mars…

Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för återvinning av näringsämnen inleds

EnergiNyheter

Stödprogrammet har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet och sammanlagt nio miljoner euro har reserverats…

Undersökning: Finlands nycklar till den gröna omställningen: prislapp på utsläpp, sund konkurrens och långsiktiga investeringar

EnergiNyheter

För att Finland ska lyckas i den gröna omställningen krävs en…

Uppdateringen av de sektorspecifika färdplanerna för koldioxidsnålhet har inletts

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med sektorerna inlett arbetet med att uppdatera färdplanerna…

Fortstyrelsen inleder auktioner på stora vindkraftsprojekt

EnergiNyheter

Statsrådet fattade den 23 november 2023 ett principbeslut om att inleda auktionsförfaranden för fem…

Slam från avloppsverket ger avloppsreningsverket värme och el

EnergiCase
Biokaasulaitos

Av slammet i avloppsvatten från Pieksämäki, rätt lilla ekonomiområde med 17 000…

RED III-direktivet om förnybar energi träder i kraft i november – arbetsgrupp ska utreda behoven att ändra lagstiftningen om bioenergins hållbarhet

EnergiNyheter

RED III-direktivet publicerades denna vecka i EU:s officiella tidning. Direktivet träder i kraft…

Arbetsgrupp och lagprojekt för att underlätta vindkraftsprojekt till havs

EnergiNyheter

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda…

Minister Lintilä leder mötena för Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik den 16 – 17 september

EnergiNyheter

Finland som är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 ordnar de nordiska ministermötena.…

Nytt stöd till små och medelstora företag, stiftelser och församlingar för riktade besiktningar av energieffektiviteten

EnergiNyheter

Små och medelstora företag, församlingar och stiftelser kan ansöka om statligt energistö…

Utredningen utvärderar sätt att förbättra möjligheterna att få finansiering för biogasprojekt

EnergiNyheter

En utredning för att förbättra biogasbranschens möjligheter att få finansiering har…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimat- och energistrategin

EnergiNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för nionde gången torsdagen den 17 juni. Temat…

Fototävlingen Kvinnor och energi har avgjorts – jämställdhet inom energisektorn

EnergiNyheter

Fototävlingen ”Kvinnor och energi”, som arbets- och näringsministeriet ordnat i Instagram, har avgjorts.…

Proposition om inkluderande av biogas och elektrodrivmedel i distributionsskyldigheten till riksdagen för behandling

EnergiNyheter

Den 8 april 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen enligt vilken tillämpningsområdet fö…

Finland deltar i energitoppmötet IEA–COP26 Net Zero som utgör underlag för klimatmötet i Glasgow

EnergiNyheter

Finland deltar den 31 mars 2021 i toppmötet IEA–COP26 Net Zero. På mötet ska…

Totalt 24 ansökningar om stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik samt investeringar som påskyndar slopandet av stenkol

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har genom två ansökningar om investeringsstöd fått sammanlagt 24…