2.2 Vision

Den bioekonomiska strategin sträcker sig till 2035.

VISION FÖR DEN BIOEKONOMISKA STRATEGIN 2035

Högre mervärde på ett hållbart sätt

Den bioekonomiska strategins tidslinje sammanfaller med Finlands mål om koldioxidneutralitet.

Effekterna av det ökade mervärdet syns på bred front. En förbättring av avkastningen och produktiviteten ökar mervärdet.

Som parametrar för ökningen av mervärdet används arbetets kvalitet och lönenivån, vilka i sin tur återspeglar utbildningsgraden. Målet är att arbetsplatserna ska utvecklas och att nya ska uppstå tack vare ökade investeringar. Det verkar som om utvecklingen inte kommer att innebära någon betydande ökning av antalet arbetsplatser, men åtgärderna borde trygga bevarandet och utvecklingen av det nuvarande antalet arbetsplatser. Tillväxt uppstår genom en ökning av produktiviteten i det arbete som baserar sig på teknisk utveckling. Dessa lösningar kan utnyttjas både i Finland och som drivkrafter för exporttillväxt.