Källor

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda2030 för hållbar utveckling (på finska) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79854

Finlands nationella skogsstrategi 2025 – en uppdatering https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161387

EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1

Klimat- och energistrategin

Regeringens färdplan för hållbarhet https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163355

Ny riktning: Ett strategiskt program för cirkulär ekonomi https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163136

Branschernas färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle (på finska)https://tem.fi/julkaistut-tiekartat

EU:s uppdaterade bioekonomiska strategi https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/edace3e3-e189-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-149755478

Scenario för hållbar tillväxt inom finländsk bioekonomi

Analys av den bioekonomiska verksamhetsmiljön

Jämförande utredning av andra länders bioekonomiska strategier https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547015

Naturresursinstitutet: Bioekonomi i siffror (på finska) https://www.luke.fi/avoin-tieto/biotalouden-katsaukset/biotalous-lukuina/

IPCC (2018) Global Warming of 1,5°C https://www.ipcc.ch/sr15/

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: https://valtioneuvosto.fi/sv/marin/regeringsprogrammet

En målbild för Finland 2050 – Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016_ruotsi.pdf/b653cea1-e6f5-4ab7-9e5a-94f61924d2fd/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016_ruotsi.pdf (kestavakehitys.fi)

Arasto A., Asikainen A. and Kaukovirta A. Finnish bioeconomy on the global product market 2035.  https://www.vttresearch.com/sites/default/files/2021-02/Bioeconomy-products-2035-whitepaper-VTT-Luke_1.pdf

Bio-based industries consortium: SIRA Strategic research and innovation agenda. https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/downloads/SIRA-2017-Web.pdf

SusChem:Strategic Innovation and research agenda. Innovation priorities for EU and global challengens. http://www.suschem.org/highlights/suschem-sira-2019-technology-priorities-towards-2030-for-a-better-future-of-europe

CLIC Innovation: Strategic research and innovation agenda. Forest-based circular bioeconomy. https://clicinnovation.fi//wp-content/uploads/2020/11/CLIC-Bioeconomy-SRIA.pdf

Forest-based sector technology platform. Strategic research and innovation agenda 2030 of the European forest-based sector,  https://www.forestplatform.org/wp-content/uploads/2020/05/SIRA_2030.pdf

Hållbar ekonomisk tillväxt och framtiden för vårt välstånd (på finska) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162870