2.4 Strategiska prioriteringar

De strategiska målen i den bioekonomiska strategin från 2014 har nu ersatts med en granskning av de prioriterade områdena. De förändringar som observerats i granskningen återspeglar en utveckling av såväl tanke- som verksamhetssätten. Även målen och de största åtgärdsbehoven är i stor utsträckning desamma inom olika sektorer. I kapitel 3 presenteras åtgärder för de prioriterade områden som presenterats. Av dessa uppmärksammades åtgärder som uttryckligen främjar bioekonomins mervärde på ett allmänt plan och inom olika sektorer mest i beredningen.

Grunden för bioekonomin är ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Flera faktorer har egna strategier, som även denna strategi bygger på. För att främja bioekonomin behövs fortsättningsvis en stark satsning på FUI och stöd för att kommersialisera nya innovationer. Att stöda bioekonomins mervärde identifierades som ett viktigt prioriterat område som för närvarande inte stöds i andra strategier. Mervärdet är också en bra, framträdande topp i den internationella påverkan och EU-påverkan.

Bild 4: Strategiska prioriteringar i den bioekonomiska strategin.