Bioekonomins kontaktytor

I uppdateringen av den bioekonomiska strategin granskades en lång rad olika strategier och politiska program på nationell nivå och på EU-nivå som har en kontaktyta till bioekonomi. Det finns ett exceptionellt stort antal sådana, vilket framgår av bilderna nedan. Bioekonomin är föremål för mycket uppmärksamhet och förhoppningar, men också för ett stort tryck av inbördes motstridiga faktorer både i hemlandet och i EU.

Bild 2. Bioekonomin har kontaktytor till ett betydande antal andra nationella strategier och program

En konkurrenskraftig verksamhetsmiljö

Högre mervärde genom bioekonomi

En stark kunskaps- och teknisk grund

Bioresursernas och andra ekosystemtjänsters användbarhet och hållbarhet

Övriga och genomskärande områden

Bild 3. En EU-granskning av Finlands bioekonomiska strategi, främst i förhållande till unionens bioekonomiska strategi, men även till en lång rad andra strategier, program och finansieringsinstrument.