Presentationsmaterial för bioekonomistrategi

Faktablad

På Finska: Suomen biotalousstrategia 2022–2035 tähtää kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää (pdf)

På svenska: kommande

På engelska:  Finland’s Bioeconomy Strategy 2022–2035 aims sustainably towards higher value added (pdf)

PowerPoint

kommande

Publikation

Finlands bioekonomiska strategi (pdf)

Suomen biotalousstrategia (pdf)

The Finnish Bioeconomy Strategy (pdf)