3. Åtgärder

Åtgärderna i den bioekonomiska strategin finansieras med befintliga resurser, bland annat genom Finlands program för hållbar tillväxt. Dessutom kan åtgärder genomföras med finansiering från sedvanliga offentliga finansieringskällor.  Beslut om eventuell tilläggsfinansiering fattas separat i processerna för planering av budgeten och de offentliga finanserna.